EMNER

Flygtninge forhindres i at gøre danskkursus færdigt

Leder af Sprogcenter Himmerland klandrer kommunerne for at trække eleverne ud af danskundervisningen, før de er færdige

HOBRO:Nogen af de flygtninge, der lærer dansk på Sprogcenter Himmerland i Hobro, bliver mod deres vilje trukket ud af danskundervisningen og forhindres i at gøre deres danskprøve færdig. Det siger leder af Sprogcenter Himmerland i Hobro Danny Hansen. Han finder det meget uheldigt, at kommunernes sagsbehandlere melder flygtninge ud af skolen, al den stund flygtningene har krav på at gøre deres danskprøve færdig. Det handler om kursister, der er kommet til Danmark som flygtninge og som er omfattet af integrationsloven. En ny lov om danskundervisning fra 1. januar i år giver disse elever et retskrav på at færdiggøre deres danskundervisning. - Vi oplever, at sagsbehandlerne disponerer uden om elever og os. Eleven bliver trukket ud af sit undervisningsforløb til fuldtidspraktik eller til et forløb, hvor han eller hun stilles arbejde i udsigt. Det sker formentlig for, at kommunen kan spare penge til sprogundervisning, siger Danny Hansen. Skolens leder er helt på det rene med, at målet er, at flygtningene får fuldtidsarbejde, hvilket Sprogcenter Himmerland også støtter. Således tilbyder skolen både eftermiddagsundervisning, aftenundervisning og fjernundervisning for kursister, der har fået en fod inden for på arbejdsmarkedet. Både dansk og job - En af vores fornemste opgaver er at få beskæftigelse og danskundevisning til at gå hånd i hånd. Vi gør alt hvad vi kan, for at tilpasse os. Når en elev trækkes ud til aktivering, kan det nemt kombineres med sen eftermiddagsundervisning eller aftenundervisning. Men ofte åbner sagsbehandlerne ikke for den mulighed, siger Danny Hansen. Ifølge Danny Hansen skal udlændinge have bestået danskprøve 2 eller 3 for at komme i betragtning til en ansøgning om dansk statsborgerskab. For de flygtninge, der forhindres i at gøre deres danskprøve færdig, kan der opstå det problem, at kommunen vil nægte at betale for deres undervisning, hvis flygtningen sidenhen vil tage danskprøven. Danny Hansen synes også det er stærkt problematisk, at eleverne ikke oplyses om deres muligheder for at klage over kommunens afgørelse. Præcis hvor mange elever fra Sprogcenter Himmerland, der er blevet ramt, har Danny Hansen svært ved at svare på. Da NORDJYSKE talte med ham, var han på kursus i Grenaa, og havde ikke adgang til sine papirer om elevernes forløb. Usikkerhed om fremtid Problemerne med elever, der forhindres i at færdiggøre deres danskprøve, er opstået på et tidspunkt, hvor der hersker stor usikkerhed om Sprogcenter Himmerlands fremtid. Elevtallet på skolen falder som en følge af, at færre udlændinge opnår flygtningestatus i Danmark. Sprogcenter Himmerland er et samarbejde mellem alle de himmerlandske kommuner. Hobro Kommune fungerer som styrekommune for skolen, og det er derfor til Hobro Kommunes socialchef, Danny Hansen har henvendt sig om problemet. Nyt for socialchefen Socialchef i Hobro Kommune Kurt G. Bennetsen siger, at det nyt for ham, at elever mod deres vilje får afbrudt deres undervisning på Sprogcenter Himmerland. - Det kan meget vel være, at en sagsbehandler fra kommunen har trukket en kursist ud i arbejde, fordi sagsbehandleren ikke mente, det var formålstjenligt, at kursusisten fortsatte på sprogcenteret. - Jeg har bedt forvaltningen om at lave et notat på, om der er noget om snakken, siger Kurt G. Bennetsen.