Lokalpolitik

Flygtninge med traumer klemt i amtsbudgettet

NORDJYLLAND:En lille gruppe hårdt belastede flygtninge indgår i den budgetdebat, der optager amtspolitikerne i øjeblikket. Flygtningene tilbydes hjælp på Rehabiliterings- og Revalideringscenter for Flygtninge (RRCF) i Aalborg. Centret, der ligger på Badehusvej, har hidtil haft 45 kommunalt finansierede behandlingspladser, til de psykisk hårdest belastede flygtninge. Det drejer sig primært om mænd og kvinder, der har oplevet voldsomme begivenheder i forbindelse med krig, fængsel, tortur og organiseret vold.. Fra 1. september, hører behandlingen på RRCF under sygehusloven og dermed under amtet, og antallet af ambulante pladser reduceres til 22 i resten af 2005. Det tal bliver formentlig beskåret yderligere, når amtspolitikerne den kommende tid skal få enderne til at nå sammen i næste års budget. - Vi har indstillet, at der afsættes 1,5 millioner kroner, så der bevares 14 pladser, siger formanden for amtets social- og psykiatriudvalg Bent Pedersen (S). - Det er det anta,l vi tror der minimum bliver behov for, og mere er der nok ikke plads til i det stramme budget, siger han. Hvis centret skulle køre videre næste år med de nuværende 22 ambulante pladser, skulle amtspolitikerne finde tre millioner kroner i det store regnestykke, hvor der i forvejen mangler mindst 200 millioner kroner for at man kan opfylde alle ønsker fra udvalgene. Hvis det ikke lykkes for politikerne at finde penge til RRCF, skal centret klare sig med de syv pladser, som staten yder tilskud til. Men dermed er pengene ikke nødvendigvis sparet for amtet, understreger Bent Pedersen. - Flygtninge kan i fremtiden frit vælge, hvilket center de vil behandles på, men regningen lander i sidste ende alligevel hos os, siger Bent Pedersen, der finder det rimeligt, at amtet selv har et tilbud, så flygtningene ikke skal rejse rundt i landet efter hjælp, som amtet alligevel betaler i sidste ende. En anden mulighed for at styrke økonomien i centret er, hvis politikerne på Christiansborg til oktober beslutter at sende ekstra penge ud til amterne, når man drøfter en ændring af sygehusloven. Selvom antallet af flygtninge er stærkt faldende, er der mange steder øget behov for hjælp. Dansk Røde Kors melder om flere selvmord og tvangsfjernelse af børn fra familier hvor forældrene ikke fungerer. De flygtninge, der behandles på RRCF, lider blandt andet af voldsomme stress-symptomer, som mareridt, smerter, søvnløshed, isolation og et på mange måder kaotisk liv.