Flygtninge på besøg i kirken

Kristendom 11. september 2002 08:00

BRØNDERSLEV: Brønderslev kirke genlød i går af mange forskellige tungemål, da et halvt hundrede flygtninge var på besøg for at sætte sig ind i kultur og kristendom og danske, kirkelige traditioner. De udenlandske besøgende er for tiden i gang med et uddannelsesforløb på AOF's daghøjskole, hvor de blandt andet får samfundsundervisning. Kirkebesøget i går var netop en del af dette forløb. Sognepræst Jens Fjendbo Jensen kom på noget af en prøve, da det fra morgenstunden viste sig, at tre forskellige hold dukkede op samtidigt. Alle oplysninger og spørgsmål og svar blev tolket af tre forskellige tolke til arabisk, kurdisk og farsi, så det var et langsommeligt og omstændigt projekt, sognepræsten havde kastet sig ud i. Men han tog det i strakt arm, og det samme gjorde kursisterne. Deres spørgelyst var stor, både med hensyn til religiøse spørgsmål og de mere praktiske ting omkring kordegnens registreringer ved fødsel og død - Egentlig var det meningen, at de tre hold skulle komme efter hinanden, men vi tager det, som det kommer, afgjorde præsten. Og så begyndte rundturen med besøg i menighedshuset, hos et konfirmandhold, i kirkerummet og senere i den gamle kirke og på kirkegården. Jens Fjendbo Jensen havde allerede en uge før kirkebesøget været på besøg på daghøjskolen, hvor han fortalte flygtningene om kirkens historie og kirkens rolle i det danske samfund. - Allerede ved det første møde var der meget stor interesse for emnet, og eleverne var utroligt videbegærlige, både med hensyn til de praktiske ting såvel som de religiøse spørgsmål. I konfirmandstuen fik gæsterne forklaring på, hvordan alle børn får tilbudt konfirmandundervisning - og at undervisningen er frivillig. En deltager ville vide, om præsten får penge for at undervise konfirmanderne, og det førte til en større forklaring om, hvordan præsterne i folkekirken er ansat som tjenestemænd. Samtidig fik kursisterne indblik i, hvad børnene bliver undervist i i religionstimerne i folkeskolen. Fødsel og død Kordegn Henrik Kristoffersen tog udgangspunkt i Brønderslev Sogns kirkebog, hvor alle fødsler og dødsfald registreres. - Nogle af jer vil nok undre jer over, hvorfor alle, uanset nationalitet og religion, skal henvende sig i kirken i forbindelse med fødsel og død. Men sådan har det været i Danmark i mange hundrede år, og det betyder ikke, at jeg som kordegn vil begynde at prædike for Jer, når I dukker op på mit kontor. Min stilling er rent administrativ, påpegede kordegnen. Han benyttede samtidig lejligheden til at oplyse, at 85 procent af den danske befolkning er medlemmer af folkekirken. Flere af gæsterne stillede spørgsmål om reglerne for registrering af fødsler, navngivning og dåb. Også spørgsmål om begravelser og bisættelser var der interesse for.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...