EMNER

Flygtninge på besøg i kirken

KLOKKERHOLM:Støttegruppen for flygtninge i Klokkerholm gør deres til, at de 42 afghanere i byen, lærer mere om det danske samfund. Senest var de seks muslimske flygtningefamiler inviteret på et besøg i præstegården og kirken, for at høre mere om traditionerne i folkekirken. Der deltog repræsentanter fra alle seks familier, og de hørte bl.a. præsten og formanden for menighedsrådet fortælle om bl.a. dåben, konfirmation og begravelse. - Det er en del af det, de skal lære om den danske kultur, siger formanden for støttegruppen, Niels Jørgen Larsen. Kirkens organist spillede også Bach for forsamlingen, der også fik lejlighed til at spørge om danskerne og deres religion. Det blev også til en tur på kirkegården, hvor afghanerne bl.a. var forundret over, at nogle dansere har familiegravsteder. - Vi har en aftale om, at vi ikke skal prædike eller omvende, men vi skal bare fortælle om kirken, siger Niels Jørgen Larsen.