EMNER

Flygtninge skal behandles ordentligt

FLYGTNINGE:Anders Kjærgaard har nogle meget fine synspunkter i avisen d. 7. sept. vedr. den måde, vi behandler flygtninge på, der venter på opholdstilladelse. Jeg kan fuldt ud tilslutte mig hans vurdering af, hvordan flygtningene har det, og den form for usikkerhed og angst de måtte leve i, indtil de får afgørelsen, om de har fået deres opholdstilladelse eller ej. Mildest sagt, så er det uanstændigt af et så rigt land som Danmark, at vi behandler indvandrere på denne måde, i dette tilfælde at smide dem rundt i landet i alt 12 gange på 6 år - det er meget forkasteligt. Jeg har oplevet indvandrere, der gennem flere år har ventet på svar fra den danske stat. De har i den periode ikke fået lov at lære dansk, de har ikke måttet arbejde, de har kun måtte vente og vente, er blevet mere og mere rodløse, haft dårlige boforhold og et familieliv, der led under det psykiske pres ikke at føle sig velkommen og høre til nogen steder. Jeg har talt med mange flygtninge, hvis højeste ønske var at få lov til at yde noget til gengæld for den ydelse staten gav dem, ja det var naturligt for dem og en ære at gi tilbage, men også meget uforståeligt, at ingen ville kendes ved dem. Jeg skammer mig på mit lands vegne, at vi har så lidt at byde dem. Ja, siger så nogle, hvis de så ikke får opholdstilladelse, så har vi ofret så meget på dem," pladder". Jeg kan absolut intet se til hinder for, at flygtningene fra dag et hvor de ankommer starter med dansk undervisning, skrivning og regning, hvis dette skulle være nødvendigt, og at de fuldt ud får alle informationer om det danske samfund inkl. vor jantelov. Og at børnene selvfølgelig kommer i skole med det samme. Ja, jeg kunne forestille mig at de hele den første lange periode får en vejleder, som hjælper dem igennem labyrinten af love m.m. og følger dem rundt på de forskellige offentlige kontorer. Jeg kunne foreslå, at de startede op med job, som er tilpasset dem, ikke hvor de skal kunne sproget endnu og derfra langsomt overgår til jobområder, hvor de måske har mere kendskab til eller er uddannet indenfor. forkortet af red