EMNER

Flygtningehjælp søger indsamlere

{ FJERRITSLEV: Dansk Flygtningshjælp holder landsindsamling søndag 12. november, og i Fjer-ritslev Kommune er den lokale koordinationsgruppe i gang med at skaffe indsamlere nok til at dække kommunen. Der er brug for flere, og man kan enten tilmelde sig hos Kell Madsen, Fjerritslev, eller Ulla Schønberg, Aalegards Hede, men også på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside, www.flygtning.dk. Årets indsamlede beløb går til hjemvendende flygtninge i det fattige vestafrikanske land Liberia, som 15 års borgerkrig har øde-lagt. Dansk Flygtningehjælp anlægger sundhedsklinikker og drikkevandsforsyning, og pengene går også til såsæd og redskaber, så befolkningen kan komme i gang med at dyrke jorden igen.