Flyt signaler

OVERSKÆRING:Ang. ubevogtede jernbaneoverskæringer: Ville det ikke være en fornuftig foranstaltning af rykke lys- og klokkesignaler frem til en rimelig bremseafstand?