Skolevæsen

Flytning af 7. klasser til høring på skolerne

MARIAGERFJORD:Flytningen af 7. klasserne i Mariagerfjord Kommune har nu været til høring i skolebestyrelserne. Skolechef Torben Bugge forsikrer, at man fra kommunens side vil være lydhør, når det gælder gode ideer og forslag til ændringer. Den endelige beslutning træffes, når byrådet til foråret konfirmerer styrelsesvedtægten. Spørgsmålet om transport af elever fra Valsgaard til Nordre Skole er (som beskrevet ovenfor) fortsat uafklaret. - Hvis alle Valsgaard-elever i overbygningen skal omfattes af gratis transport, så er det byrådet, der skal gå ind og træffe den beslutning, siger Torben Bugge. Et andet spørgsmål, der traditionelt optager forældrene meget er, hvordan kortene blandes, når 7. klasserne flyttes fra den lille til den store skole. Skal eleverne fortsætte i samlet flok, eller skal de mikses med eleverne fra modtageskolen til nye klasser? - I princippet er det skolerne selv, der bestemmer, hvordan de vil gribe det an. Jeg skal have et møde med skolelederne 25. januar, og der vil vi drøfte emnet. Det ville være godt at nå frem til nogle fælles retningslinjer og høre hinandens erfaringer, siger Torben Bugge. Hans synes, det virker bedst, hvis eleverne fra de små skoler kan følges med nogle få af deres gamle kammerater, samtidig med at de får nye. De får en frisk start, og de slipper for at hænge fast i gamle, uhensigtsmæssige mønstre.