Flytning af elever og flere i klasser

Skoler udset som sparemål

LØGSTØR KOMMUNE: Flere elever i klasserne og sammenlægning af klasser. Det er nogle af spareforslagene på skoleområdet som embedsmændenes har fundet frem, da der skulle findes emner til sparekataloget. Der er et forslag om at der skal kunne være 29 elever i en klasse, hvor der maksimum i dag er 26. På Løgstør Skole vil det få konsekvenser for 3., 5. og 6. årgange. Her vil der kunne ske klassesammenlægninger ved det nye skoleårs start. En sammenlægning af klasser i grundskolen vil være ny praksis i Løgstør Kommune, der hidtil har fulgt folkeskolelovens intention om, at klassedannelse sker ved skolestart og at klassen bevares til og med 7. klasse - også kaldet grundskolen. Flytning Sparekataloget peger også på muligheden for at flytte 7. klasserne fra Vilsted-Vindblæs Skole og Overlade Skole til henholdsvis Bakkeskolen og Ranum Skole. På Bakkeskolen og Ranum Skole kan eleverne rummes i en enkelt klasse, når de samles i 8. årgang. Et andet forslag på skoleområdet går på, at lærerne skal have flere undervisningstimer. Konsekvensen bliver, at lærerne får mindre tid til andre ting sammen med eleverne. Det kan blandt andet gå ud over lejrskole og skolerejser, men der vil også ske reduktion i forældrearrangementer, forældremøder og skole-hjem-samtaler.