Flytning af genbrugsplads bliver udgiftsfri

GOLFBANE:Det er dejligt at se, at Bendt Larsen bruger sin borgerpligt og er interesseret i og følger med i lokalsamfundet. Bendt Larsen skriver 10. februar i disse spalter, at genbrugspladsen ved Dronninglund ikke skal flyttes, da kommunen har dårlig økonomi. Det er rigtigt, at Dronninglund Kommune har et rigtigt meget anstrengt økonomisk problem, som skyldes mange ting. Blandt andet det, at forudsætningerne for budgetgrundlaget tilsyneladende smuttede allerede lige efter, at budgettet var vedtaget. Omkring golfbanen ved Dronninglund og flytningen af genbrugspladsen, vil jeg lige repetere for dig, at det ikke betyder udgifter for kommunen, for jorden købes af golfbanen, og de penge skal så bruges til den nye genbrugsplads. Og Bendt Larsen, du skal huske på, at en golfbane er et stort trækplaster, som vil betyde en masse gæster og tilflyttere til kommunen. Og det er vel ikke så ringe endda, for jo flere borgere, jo flere indtægter til kommunen så kerneopgaverne kan løses bedst muligt.