Aalborg

Flytning af Karolinelundsvej

AALBORG:Karolinelundsvej vil næste år få et sving og ende et andet sted, end den gør i dag, hvor den ender i Fyensgade. I stedet er der planer om, at vejen skal følge svinget ved jernbanesporet og ende i lyskrydset ved Sønderbro. På den måde bliver Karolinelundsvej den naturlige fortsættelse af Jyllandsgade, som Fyensgade ellers er det i dag. Samtidig skal Bornholmsgade forlænges og tilsluttes den forlagte del del af den nuværende Karolinelundsvej. Ændringen af vejen sker blandt andet for at få mindre trafik på Kjellerupsgade, hvor der sker mange uheld i de snævre kryds. Men i vejudbygningsplanen vurderes det, at der stadig vil være en del, som vil bruge Kjellerupsgade som en smutvej mod midtbyen, og for at undgå dette, skal den lukkes et sted på stykket mellem Jyllandsgade og Nyhavnsgade. Forventningen er, at vejændringen skal sættes i gang i år og slutte næste år. Prisen er sat til 18, 2 millioner kr.