Flytning af lastbiler får miljøkonsekvenser

Hvis tung trafik flyttes fra Øster Uttrup Vej til Rørdalsvej, vil det årligt medføre 1,3 mio. ekstra lastbilkilometer

Hvis trafikken flyttes fra Øster Uttrup Vej til Rørdalsvej, vil det ifølge teknik- og miljøforvaltningen betyde, at der årligt vil blive kørt yderligere 1,3 mio. lastbilkilometer i kommunen. Arkivfoto: Michael Koch

Hvis trafikken flyttes fra Øster Uttrup Vej til Rørdalsvej, vil det ifølge teknik- og miljøforvaltningen betyde, at der årligt vil blive kørt yderligere 1,3 mio. lastbilkilometer i kommunen. Arkivfoto: Michael Koch

Hvis den tunge lastbiltrafik flyttes fra Øster Uttrup Vej til Rørdalsvej, så vil det have miljømæssige konsekvenser. Det viser et notat fra teknik- og miljøforvaltningen, som er blevet forelagt byrådet. I december sidste år foreslog byrådsmedlem Arne B. Schade (S) i NORDJYSKE Medier, at den tunge trafik blev flyttet, fordi en gruppe beboere langs Øster Uttrup Vej er hårdt plaget af støj og rystelser fra den tunge trafik langs Øster Uttrup Vej. Men hvis den tunge trafik flyttes til Rørdalsvej, vil det ifølge notatet årligt medføre 1,3 mio. yderligere kørte lastbilkilometer i kommunen. Omlægningen vil nemlig betyde en omvej på cirka tre kilometer pr. retning. Desuden vil støjproblemerne ifølge notatet blot blive flyttet til andre borgere. Noget tyder på, at borgerne langs Øster Uttrup Vej måske ikke skal forvente mindre trafik i fremtiden. Tværtimod for ifølge notatet opererer planen "Infrastruktur i Aalborg Øst" med et forslag om at udvide vejen fra to til fire spor Borgerne, der er generet af støj i deres huse, hvor af en af beboerne i NORDJYSKE Medier gav udtryk for, at det var nødvendigt at sove med ørepropper, kan tilsyneladende heller ikke umiddelbart forvente, at der kommer yderligere støjafskærmning, Af notatet fremgår det nemlig, at støjafskærmningen vurderes at være dimensioneret til at dæmpe støjen tilstrækkeligt. Ifølge notatet kan støjdæmpende asfalt tidligst komme på tale om 3-4 år. I løbet af indeværende år skal alle kommunens veje kortlægges med henblik på at udarbejde en støjhandlingsplan 2013, hvor politikerne kan prioritere indsatsen for at begrænse trafikstøjgener. Men som forvaltningen konstaterer i notatet, så er der ikke handlepligt baggrund af støjhandlingsplanen. Borgerne på Råbjergvej mener, at trafikken er steget voldsomt i de senere år, og to beboere talte 180 lastbiler på en time. Kommunens egne tal fra 2009 viser imidlertid, at der er 1198 lastbiler i døgnet. 88 procent af den tunge trafik er på vejen i tidsrummet fra kl. 7-18, mens fire procent af lastbiltrafikken, det vil sige 48 lastbiler, er på vejen fra kl. 23-6. Samlet set er der på Øster Uttrup Vej en årsdøgntrafik på 6925 køretøjer og en gennemsnithastighed på 68,5 km/t, hvilket skal sammenlignes med hastighedsbegrænsningen på 60 km/t.. Ud af den samlede trafik udgør lastbiltrafikken 17,3 procent. Forvaltningen forventer at gennemføre en ny tælling i næste måned. Det var ikke muligt at få en kommentar fra Arne B. Schade.