Redningsvæsen

Flytning af socialkontor giver nyt boligområde

Midtbyplan skal give kombination af både ejerboliger og almennyttig boligbyggeri

AALBORG:Området, hvor socialforvaltningen nu har sit Aalborg Centrum-kontor, bliver et nyt boligkvarter, som flere byrådspolitikere ser store perspektiver i. Knap 150 boliger kan der blive i området, men planlægningen vil også give mulighed for kontorer, liberale erhverv og små butikker. Teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) forudser et nyt attraktivt boligområde, hvor han lægger vægt på, at der både kommer ejer- og lejerboliger. Hans byrådskollega Rasmus Prehn (S) deler begejstringen over planerne. - Vi vil undgå at få et halvtrist boligområde, og med kombinationen af almennyttigt byggeri og ejerboliger vil området tiltrække forskellige grupper af borgere. I Holland har man lavet kombinationer af ejer- og lejerboliger, og det har givet spændende områder. Jeg kunne forestille mig, at man f.eks. op til 2. eller 3. sal lavede almennyttige boliger og derefter i toppen af bygningen havde nogle ejerlejligheder, siger Rasmus Prehn. De store planer bliver mulige i forbindelse med, at socialforvaltningen rykker sit kontor i Aalborg Centrum til Kennedyarkaden, der er det store byggeri, der til foråret står klar ved Rutebilstationen. Derefter skal kommunens kontorbygning rives ned. Forslaget til lokalplan, der om kort tid kommer ud til offentlig debat, vil også give Aalborg Beredskabscenter mulighed for at udvide garagekapaciteten. Der er lagt op til, at garagerne skal placeres længst mod øst, og oven på garagerne vil der være mulighed for at etablere boliger. Her nævnes som eksempel tjenesteboliger til beredskabscentret. I oplægget til lokalplanen nævnes, at udrykninger fra Aalborg Beredskabscenter giver et særligt støjproblem. Det betyder, at boligerne skal støjisoleres med særlige materialer. Her vil det i lokalplanen blive anbefalet, at bygherrerne for de kommende boliger placerer sove- og opholdsrum mod vest og nord, hvor støjproblemet ikke er så stort. - Skaterbanen, tennisbanerne og de grønne områder bliver ikke berørt, men skal indgå i en arkitektonisk helhed, siger Henrik Thomsen. På området er der en del træer - blandt andet platantræer - og lokalplanen skal i videst muligt omgang sikre dem. I området, der er afgrænset af Jyllandsgade, Dag Hammarskjöldsgade og Toldstrupsgade ligger Vægtergården og en frikirke. Begge bygninger får efter lokalplanen tilbygningsmuligheder.