Skolevæsen

Flytning af Spor 10 til Thisted

Skal spor 10 væk fra Hurup

SKOLER:Spor 10 som er en selvstændig skole på Nordvestjysk Uddannelsescenter i Hurup, er indstillet til flytning til Thisted. Begrundelsen er, at skolen kommer til at ligge mere centralt i Thisted Kommune, og at der derfor også vil være flere der vil benytte tilbuddet om et år i 10. klasse. Det er jeg enig i. Forudsætningen for, at det vil blive en succes, er, at konceptet bliver ført videre med en placering uden for de nuværende ungdomsuddannelser, men gerne nær bymidten. Spor 10 skal også for at blive en succes i Thisted føres videre med en selvstændig ledelse og skolebestyrelse. Det forbehold, som jeg ser der er taget allerede nu, er, at der skal være mindst 60 elever for, at Spor 10 kan køre selvstændigt i Thisted. Det mener jeg er at nedbryde konceptet allerede, inden beslutningen er taget. Hvis skolen fortsat skal være et alternativ til efterskoler og andre tilbud, kan Thisted Kommune kun opretholde et sådant tilbud, hvis der bliver gået fuldt og helt ind for ideen. Jeg vil derfor opfordre til at Thisted Kommune, inden beslutningen om denne flytning bliver taget har undersøgt, om der virkelig er flere der vil gå på spor 10 hvis den ligger i Thisted, om konceptet fra Hurup kan føres videre i den nuværende form i Thisted og om selve placeringen i Thisted vil vise, at det er en selvstændig skole.