Flytransport ind i EU's klimapolitik

Flyselskaberne skal yde deres bidrag til at begrænse drivhuseffekten, kræver EUs borgere

BRUXELLES:Flyselskaberne skal anspores stærkere økonomisk til at begrænse deres udledninger af drivhusgasser. Det svarede ni af ti EU-borgere i en høring, som EU-Kommissionen har gennemført på internettet med svar fra 5600 personer og 200 organisationer. Kun 13 procent af borgerne er uenige i, at prisen på flytransport må stige, hvis det er nødvendigt for at begrænse virkningen på klimaet, fremgår det af en pressemeddelelse fra EU-Kommisionen. Høringen blev gennemført på to måneder i foråret. Samtidig med resultatet af den offentliggør kommissionen en undersøgelse, som viser, at flyselskaber kan omfattes af EU's handel med udledning af drivhusgasser. Det er en af mulighedene, som kommissionen vurderer, men den forbereder sin strategi for at tackle luftfartens bidrag til klimaforandringer. Strategien ventes fremsat efter sommerferien. Fly udleder især kuldioxid, CO2, i atmosfæren. Luftfarten udleder stadig større mængder drivhusgasser, og EU's bidrag fra interntional luftfart voksede 1990-2003 med 70 procent. Det svarer til en årlig vækst på 4,3 procent. Skønt ny teknologi kan give betydelige forbedringer fremover, må teknologien udvikles hurtigere end nu for at følge med den ventede vækst i flytrafikken. Da verdens flyflåde ventes fordoblet i 2020, vil udledningerne vokse, hvis der intet gøres. EU's græske miljøkommissær Stavros Dimas glæder sig over høringens resultat. - Budskabet fra mange borgere og organisationer, som deltog, er meget klart: Det er på tide, at lutfarten begynde at bidrage til kampen mod klimaforandringer. Og der er en forståelse og accept af, at dette må ske, selv hvis det måtte føre til en beskeden stigning i billetpriserne, siger han. Ifølge høringen er 82 procent af borgerne helt enige i politikken med, at flybranchen skal omfattes af initiativer til at begrænse klimaforandringer. Organisationer som lufthavne, NGO'er og flyselskaber er enige i, at der må gøres noget. 99,5 procent af deltagerne i høringen er helt eller delvis enige i, at luftfarten skal omfattes af initiativer mod klimaforandring, men meningerne er delte om midlerne til at nå målet. /ritzau/