Flyttedag for et stykke spejderhistorie

Spejderborgen i Aalborg til salg. Spejderne flytter ud til Skelager Børne- og Ungdomspark

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Alle spejdergruppers årbøger er samlet i Spejdermuseets bibliotek. De flyttes nu med ud til det nye spejdercenter.

AALBORG:Han er fra en tid, da de gule spejdere stillede op til nytårsparole i korte bukser. Per Bluhme, divisionschef på tredje år for Jens Bang Division under Det Danske Spejderkorps, er imidlertid efterhånden en af de få aktive, der kan huske, da alle Aalborgs DDS spejdere var samlet i Spejderborgen i Kong Hans Gade. Nu er borgen, som også rummer, spejdermuseet til salg - og snart solgt. Den gule uniform Per Bluhme begyndte som ulveunge i 1956. Han mindes, hvordan han glædede sig til at blive storspejder med retten til at kunne iføre sig den gule uniform - og komme til at spille musik. Hver mandag gik han til tromme på Kong Hans Gade. Det har siden ført til 25 år i Hjemmeværnets Tambourkorps. Adskillige af Aalborg børn og unge er præget af deres opvækst inden for spejderbevægelsen, hvor Spejderborgen har spillet en central rolle. Nu er den snart historie. Interessen for huset har været overvældende takket være en ideel beliggenhed i forhold til byen. Spejderaktiviteterne flyttes nu til den nye Skelager- og Ungdomspark. Her har man tegningerne klar til et nyt byggeri på hjørnet af Sofiendalsvej og Skelagervej. Og der kommer penge på lommen. Spejderborgen ventes at kunne indbringe omkring de 4,5 mio. kr., skønt den kræver en kærlig hånd. Villa fra 1889 Borgen har sin egen historie. Det var konsul og fabrikant M. Kragelund med bopæl i Stormgade 1, der fik skøde på grunden, Kong Hans Gade 1 i Aalborgs udkant. Her byggede han i 1889 villaen Sama til en værdi af 45.000 kr. I årene 1935-43 var der hyppige ejerskift. Enkefrue Henriette Kragelund afhændede i 1935 villaen til maskinfabrikant Marius Kjær. Herefter fulgte direktør P. Bladt i 1935, tandlæge Ole Michelsen i 1936, Christine Nors i 1938. Det var hende, der i 1943 solgte huset til Aalborg Kolonne, DDS. Pris: 40.000 kr. Kolonnen bestod i 1934 af de fire troppe Jens Bang, Skipper Clement, Kong Hans og Søspejderne, som de følgende år tog fat på at samle penge til det, der skulle bliver Danmarks første spejderborg. Den blev indviet 20. juni 1943 og blev hjemsted for alle byens troppe med kolonnekontor og klublokaler. Bombet i 1944 Borgen skulle imidlertid også komme til at mærke besættelsens rædsler. Natten blev 13. og 14. september blev den bombet af tyske håndlangere, mens husets inspektør Bruno Petersen med kone og barn lå og sov på første sal. 7.oktober blev spejderne igen ramt. Divisionschef, læge Richard Raetzel myrdedes af tyske håndlangere. 1945 brugtes til at rejse midler til genopførelsen og 5. maj 1946 genindviedes Borgen på årsdagen for befrielsen. I dag benyttes Spejderborgen af tambourkorpset og Bifrost, som er en tilflytterklan for studerende samt divisionsledelsen og sidst, men ikke mindst Spejdermuseet. Det blev oprettet i 1979 på initiativ af Alex Winther Lassen, som fik bolig på førstesalen. Han blev også forretningsfører for Aalborgs Spejdersport. Formålet med museet, som nu også holder flyttedag, har været at samle, registrere og udstille ting og oplysninger med tilknytning til spejderbevægelsen. Nordjyske Spejdermuseum dækker området fra Randers til Skagen og giver indtryk af spejderbevægelsens 100-årige historie. Museet dækker Det Danske Pigespejderkorps og Det Danske Spejderkorps. Noget enestående Udstillingen bidrager til at give nuværende spejdere opfattelsen af, at de er med i en bevægelse, som set med datidens øjne var noget enestående. I Nordjylland skrev man historie, da Limfjord Division, der var den gamle drengedivision, i 1991 blev slået sammen med Nørrejyske Division, der var pigernes. Det nye fællesnavn blev Jens Bang Division. Sammensmeltningen skete knap 20 år efter, at drengene og pigerne var sluttet sammen på landsplan (1973). Flytter efter børnene Der er nu 19 spejdergrupper med små 1000 aktive spejdere i Aalborg-området. Hele tiden må grupperne flytte efter, hvor der er børn. Spejderborgens funktion som samlingssted for de mange grupper var stort set slut med udgangen af 1960’erne. Der var ikke mange tilbage i den del af Aalborg. - Derfor har beslutningen om et salg og en udflytning også være forholdsvis let at tage, siger Per Bluhme. Bygningen er i de senere år blevet benyttet i begrænset omfang, og med udsigten til betydelige udgifter til renovering, har der reelt ikke var noget valg.