Danmark

Flyttedag for innovation

Innovation har efterhånden fået mytologisk status - på godt og ondt. Det positive er, at innovation holder flyttedag. Innovation er ikke længere forbeholdt hvidkitlede forskere eller teknologivirksomheder. Men foregår mindst lige så meget i samspillet med brugere, kunder, medarbejdere, leverandører og den offentlige sektor.

Kaster man et blik på det danske innovationslandskab, er det bemærkelsesværdigt, hvor mange der innoverer med afsæt i brugerne. I dag baserer kun fem procent af erhvervslivet sin innovation på offentlig forskning, mens 30 procent tager afsæt i brugerne. Ifølge Innovationsrådet finder hele 85 procent af dansk erhvervsliv, at innovation er vigtig. 52 procent har en innovationsstrategi, mens kun 16 procent er deciderede innovationsmaskiner. Det er langt fra nok, fordi vores sydøstasiatiske konkurrenter på den internationale scene er i fuld gang med at opruste, så de kan stå distancen i kapløbet om at skabe de bedste idéer og tiltrække de klogeste hoveder. Vi skal i lille Danmark sande, at innovation ikke nødvendigvis har noget at gøre med fysiske produkter. Ifølge det amerikanske innovationshus Doblin ender kun fire ud af 100 innovationer som en forretningsmæssig succes. Det skyldes, at virksomhederne satser alt for ensidigt på produktinnovation frem for at innovere i hele værdikæden. Innoverer virksomhederne på netværk, kundeoplevelse, service, brand og salgskanal, får de et langt større afkast. Derfor skal danske virksomheder stille ekstra skarpt på strategisk procesinnovation, hvis de vil øge deres træfsikkerhed. Hvis danske virksomheder skal forblive i toppen af værdikæden i de kommende år, er det afgørende, at ledelserne fortsat tør investere i innovation. Den økonomiske historiske har lært os, at pendulet svinger frem og tilbage, så når væksten igen kommer til Danmark, skal virksomhederne stå klar til at gribe de nye muligheder.