Flyttedag for skattefolk

Kommunale skattefolk til Hjørring eller Toldbodvej

FREDERIKSHAVN:1. november er store flyttedag for ansatte i det fælleskommunale skattecenter (Frederikshavn-Sæby-Skagen-Læsø) i Frederikshavn. Der er et halvt hundrede skattefolk i det fælleskommunale center på rådhuset i Frederikshavn. De fleste rykker over i ToldSkats bygning på Toldbodvej. Fra Frederikshavn til Hjørring flytter en gruppe skattefolk, som foretager selskabsligning. Til Hjørring flytter også den gruppe medarbejdere i både ToldSkat og kommunerne, der foretager inddrivelse: fogederne. Årsagen til flytteriet er fusionen mellem de kommunale skattecentre og det statslige ToldSkat. De bliver pr. 1 november til "Skat" - et nyt statsligt organ, som vi alle sammen kommer til høre meget mere fra. Flytninger fra Sæby Også ansatte på rådhuset i Sæby bliver berørt af fusionen. En lille håndfuld skatte- og inddrivelsesmedarbejdere i Sæby flytter til Frederikshavn og Hjørring. En enkelt skattemedarbejder bliver på rådhuset i Sæby, bl. a. for at lave forskudsregistreringer. Der vil også fortsat være hjælp at hente til den slags opgaver på rådhusene i Frederikshavn, Skagen og Byrum. De ansatte, som skal skifte til arbejdssted i en anden by, har haft mulighed for at gøre indsigelse, oplyser Per Dalsager Nielsen, afdelingsleder i det fælleskommunale skattecenter i Frederikshavn. Netop i disse dage modtager ansatte breve med bl. a. svar på indsigelser. Det er kun på lånt tid, at de kommunale skattefolk kan nøjes med at flytte deres skriveborde fra rådhuset til Toldbodvej i Frederikshavn. Når et nyt skattecenter i Hjørring står færdigt om få år, skal alle opgaver med skatteligning og -inddrivelse i Vendsyssel samles i Hjørring. Det blev der indgået en aftale mellem regeringen og dens støtteparti, Dansk Folkeparti, om sidste år. Fortsat havneafdeling De ansatte, som er beskæftiget med toldbehandling i afdelingen på havnen i Frederikshavn, skal ikke med til Hjørring. De bliver fremover underlagt Skat, Aalborg, hvor en gammel frederikshavner, Steen Hjelm Christensen, netop er udnævnt til skattedirektør. Toppen i Hjørring Ledelsesfunktionen i Skattecenter Vendsyssel bliver fra 1. november samlet i Hjørring under den nyudnævnte skattedirektør Sv. Åge Fog, der kommer fra en stilling som leder af det fælleskommunale skattecenter Vendsyssel Vest, Hjørring. Nuværende regionschef i ToldSkat, Fl. Simonsen, hører til i den gruppe af ledere, der er lovet besked om deres fremtidige funktion senest 18. oktober. I en tredje bølge skal der udnævnes funktionschefer. Det sker i december. - En følge af det er, at mange i organisationen får midlertidige foresatte, indtil den udnævnelserne i december er på plads, siger regionschef Fl. Simonsen. Kurt Frænde, tillidsmand for de kommunalt ansatte HK'ere i skatteforvaltningen roser åbenheden i den hidtidige del af fusionsprocessen.