Lokalpolitik

Flyttekabalen ser ud til at gå op

Ingen er blevet fyret - tillidsrepræsentant tror ikke det bliver aktuelt

Personalechef Poul Poulsen - har undgået at sende fyresedler ud. Arkivfoto: Peter Broen

Personalechef Poul Poulsen - har undgået at sende fyresedler ud. Arkivfoto: Peter Broen

NY FREDERIKSHAVN: Der er ikke sendt fyresedler til ansatte på rådhusene i Frederikshavn, Skagen eller Sæby kommuner i forbindelse med den store flyttekabale ved kommunesammenlægningen pr. 1. januar. Knap 800 kommunalt ansatte i de tre sammenlægningskommune fik i begyndelsen af juni et brev, hvoraf deres fremtidige arbejdssted fremgik. Efter modtagelsen af brevet havde de ansatte en frist på to uger til at gøre indsigelse, og det var der 12, som gjorde. Derefter blev der indledt forhandlinger med de pågældende. Personalechef Poul Poulsen har hele tiden ladet muligheden af fyringer stå åben, såfremt forhandlingerne ikke førte til et resultat, som begge parter kunne acceptere. Fyresedlerne skulle efter planen være afsendt inden 1. juli. Det har ikke været muligt at træffe Poul Poulsen, som er taget på ferie. Men Betty Ørtoft, der er HK-tillidsmand og medlem af samarbejdsudvalget, det såkaldte MED-udvalg, i storkommunen, oplyser, at der ikke er sket afskedigelser. Hun tror, det lykkes at finde løsninger for alle, og siger, at der formentlig ikke vil ske fyringer. Forhandlingerne mellem de ansatte, som ikke er tilfredse med deres nye arbejdssted eller -funktion, ligger stille i ferieperioden. Men Betty Ørtoft venter, at de bliver genoptaget i august og er færdige om en måneds tid. Forhandlingerne føres uden om MED-udvalget, som ellers har været med til at tilrettelægge forløbet af flyttekabalen. I stedet er de berørte og deres tillidsrepræsentanter, som forhandler med ledersiden. Alle tre rådhuse, i Skagen, Frederikshavn og Sæby, skal genbruges i den nye struktur, men kommunesammenlægningen indebærer, at centralforvaltningen samles i Frederikshavn. Der bliver imidlertid også tvungne flytninger af enkelte medarbejdere fra Skagen til Sæby (54 km), hvor den nye familieafdeling overtager en del af rådhuset. Indsigelserne mod rokeringer kommer fortrins fra dem, der skal flytte mellem de to yderpunkter i storkommunen, og fra dem der skal skifte arbejdssted fra Frederikshavn til Skagen.