Lastbilkørsel

Flytteregning steg med 124.000 kr.

HOBRO:En fra tv og mange forbrugerklage-sager kendt flyttemand er endnu engang blevet dømt for ufine forretningsmetoder. Siden 1991 har forbrugere i hundredvis rejst klagesager mod Jens Benny Sørensen, der har drevet og fortsat driver flytteforretning under forskellige navne. De er alle blevet vundet, og nu har Vestre Landsret netop afgjort endnu en sag, hvor det gik ud over en familie fra Hobro. DK-Flyt A/S er det nyeste i en lang række navne med Jens Benny Sørensen som ejer. Han har selv forklaret, at han siden midtfirserne har drevet flytteforretning under navne som Brøndby Flytteforretning, Dansk Flytteservice, Scan Flyt og Jens Benny Sørensen ApS, og nu altså DK-Flyt. I 2004 frifandt Østre Landsret 11 forbrugere for at betale de ublu regninger, de havde modtaget i sager, helt tilsvarende denne. Familien skulle i 2006 flytte fra Hobro til Århus og indsendte en forespørgsel om flytning via en hjemmeside til DK-Flyt A/S. Bohavet skulle flyttes fra Hobro til et magasin i Århus, og senere til familiens nye bopæl i Århus. Familien havde oplyst at huset var større end 150 kvm. og at der var flere end fem værelser. På den baggrund afleverede DK-Flyt et tilbud på omkring 11.000 kr. for flytning og opmagasinering. Men den endelige regning lød på 135.000 kroner. Kunden protesterede naturligvis, men flyttemand Sørensen svarede igen ved at flytte bohavet til København og nægte at udlevere det, før alle regninger var betalt. Siden er tre af fire flyttecontainere dog udleveret til familien. Vestre Landsret er enig med byretten i, at flyttemanden ikke har besigtiget huset, der skulle rømmes, og at det tilbud, der er givet, er givet på baggrund af kundens korrekte oplysninger. Derfor er flyttefirmaet bundet af sit tilbud. Så familien skal have sit bohave, og slipper for at betale mere end oprindeligt aftalt. Dertil kommer, at den får sagens omkostninger dækket med i alt 52.000 kroner.