EMNER

Flyvende inspektør skudt ned

Centerformand i Hobro afviser ide om fusion

HOBRO:En kommunalpolitisk ide om at fusionere idrætshallerne i Hobro Kommune og lade dem servicere med en flyvende halinspektør blev skudt ned på generalforsamlingen i Hobro Idrætscenter. - Men målet kan være en struktur, hvor der er ansat en halinspektør direkte ved den enkelte hal, men med en fælles centerleder. Derved kan der opnås en samlet administration af hallerne. Dog er det vigtigt, at den enkelte halinspektør fortsat er budgetansvarlig, sagde formanden for idrætscentrets bestyrelse, Erik Madsen. Han berettede om et år, hvor Hobro Idrætscenter er blevet renoveret for fem mio. kr. Pengene er brugt til bl.a. nyt tag, reparation af murværk, renovering af køkken, nye vinduer, lys i svømmehallen m.v - Netop i øjeblikket er vi i færd med at udarbejde en 10-årig vedligeholdelsesplan, men vi må også erkende, at der er opgaver, der skal løses her og nu. Det gælder bl.a. vandrensning i svømmehallen for at kunne leve op til tidens krav, sagde Erik Madsen. I det synspunkt blev han støttet af centerleder Poul Søndberg, der gav deltagerne i generalforsamlingen en aktuel status om centret. - Der venter mange og store udgifter, men heldigvis har vi allerede nu en rigtig god dialog med vore politikere. Derfor er der begrundet håb om, at vi i de kommende år kan finde de nødvendige midler, så vi fortsat kan have et komplet center med en svømmehal, sagde Poul Søndberg. Han tilføjede, at vedligeholdelsesplanen rummer investeringer i millionklassen på energibesparende områder. Pengene vil dog være givet godt ud, da der er en meget kort tilbagebetalingstid i kraft af de driftsbesparelser, der venter. Det er i øvrigt ikke underligt, at tiden er absolut moden til at tænke i indvendige fornyelser. Centret er efterhånden et gammelt hus. 36 år er gået, siden den første hal blev bygget, og svømmehallen og opvisningshallen har efterhånden 23 år og 22 år på bagen. Tusindvis af brugere har hver uge deres gang i centret. På hverdagene er der 100 procents belægning, og det er kun i weekenderne, at der ind imellem kan findes ledige timer. Der er endda så stort tryk på, at idrætscentret må leje sig ind i Rosendalhallen for at kunne få plads til sin dagidrætshøjskole. Derved lægger man hver måned et sted mellem 4000 og 6000 kr. i nabohallen. Som arbejdsplads betragtet er idrætscentret også et væsentligt aktiv med 27 ansatte. Efter driftstilskud fra Hobro Kommune på 1,1 mio. kr., sluttede året med et underskud på 150.000 kr. Forklaringen er, at der af regnskabsmæssige årsager ekstraordinært er blevet hensat et ubrugt beløb på 165.000 kr. Til bestyrelsen genvalgtes Erik Madsen, Lene Stendrup og Steen Pedersen.