Skovsgård

Flyvende start for seniorklubben

SKOVSGÅRD:Skovsgård Seniorklub er kommet godt fra start. Der har til de to første arrangementer været rigtig god tilslutning, fortæller medlem af bestyrelsen, Paula Brøndum. - Flere end 40 har deltaget, og det ser vi som meget positivt. Det fortæller os, at det nok ikke var så dumt, da vi sammenlagde Skovsgård Pesionistforening og klub 90 til én forening, Skovsgård Seniorklub, siger Paula Brøndum. Der er omdelt program frem til jul, og det er alsidigt med motion, hygge, underholdning og fællesspisninger, gymnastik, folkedans, petanque, spil og kaffe. Én gang om måneden er der fællespisning, og heri kan være indlagt et pakkespil. Der er planlagt femten eftermiddage frem til jul, hvor sidste eftermiddag er 11. december. Her bliver der julefrokost og bankospil. Paula Brøndum fortæller, at i forbindelse med, at foreningen satte stavgang på programmet, har det udviklet sig til, at der sommeren igennem har været fast ugentlig aften med stavgang og med god tilslutning. Det har ligelides medført at mange mødes i mindre grupper til en en stavgangtur, f.eks. på stranden med efterfølgende kaffe i et sommerhus. Men også petanque har sommeren over været spillet på banerne ved Skovsgård Hallen. Ved det kommende mandagsmøde i Seniorklubben er der ud over det faste program, lysbilleder om Fosdalen og Lien ved Svend Møller Nielsen. jk