Redningsvæsen

Flyvevåbenet kan træde til

Den unge S-kandidat Helle Andersen spiller frisk og frejdigt ud med, at vi skal have en lægeambulance

og udtaler: "Jeg mener, at det er regeringens opgave at sørge for, at der bliver lægehelikoptere over hele landet, sådan som der efterhånden er i de fleste andre lande". Jeg tror at hun har lyttet lidt for meget til Per Larsen (K), men faktum er altså, at flyvevåbnets helikoptere (og dermed regeringen) allerede i dag udfører den slags transporter og er parate til at rykke hurtigt ud, når det er nødvendigt. Der går kun cirka 15 minutter, fra alarmen lyder til en helikopter er på vingerne, med ombord er der altid en læge, det kan ikke gøres mere effektivt, medmindre helikopteren er stationeret på sygehuset og der står en læge klar til at smide alt, hvad han eller hun har i hænderne. Flyvevåbnets helikoptere gennemfører cirka 250 sygetransporter årligt i Danmark, og i forsvarets helikoptere kan man stå og arbejde med patienten, modsat de små lægehelikoptere, bliver patienten lagt på en båre og ind i helikopteren og man kan ikke arbejde med patienten. Forsvarets helikoptere kan flyve døgnet rundt også i rimeligt hårdt vejr, hvor de små helikoptere må give op. De mange millioner, som amtsrådsforeningen overvejer at anvende til helikoptere, ville nok gøre mere gavn, hvis de eksempelvis blev brugt på flere ambulancer, således at den såkaldte responstid bliver nedsat. Infrastrukturen i Danmark er nu engang sådan, at en ambulance som regel vil være lige så hurtigt fremme ved et ulykkessted som en helikopter De lande, som har været lægernes og amtspolitikernes inspirationskilde, har en helt anden og meget spredt infrastruktur i den almindelige ambulanceservice, ligesom de lande også har en meget lavere befolkningstæthed. "Her skal man tænke på, at prisen på en lægebemandet ambulancehelikopter, som endda kun kan flyve i dagslys, meget hurtigt kan løbe op i kr. 20 mill. årligt. For det beløb kan der indsættes 10-12 akutbiler, bemandet med en paramediciner døgnet rundt", siger landsklub-formand Palle Thirstrup fra Reddernes Landsklub. Beregninger viser at det vil koste 85 millioner kroner at anlægge en helikopterlandingsplads ved Aalborg Sygehus. En lægehelikopter står i cirka 20 millioner kroner, og den årlige drift af beredskabet beløber sig til rundt regnet 15 millioner kroner. Samtidig viser erfaringerne fra eksempelvis Boston i USA, at der er 100 dage om året, hvor lægehelikopteren ikke kan flyve på grund af vejret. På baggrund af dette er vi nødt til at bruge pengene, så vi får størst muligt udnyttelse af dem til gavn for patienterne.