FN-rapport: Barske udsigter for klimaet

Jordens temperatur stiger mindst tre grader på 45 år - katastrofe for milloner

LONDON:Nu sker det, som forskerne har advaret om: I år 2050 vil kloden være mindst tre grader varmere, siger FN. Det betyder katastrofe for 400 millioner mennesker. Sådan lyder den hidtil mest troværdige fremskrivning fra førende eksperter i FN’s Klimapanel, IPCC. Dermed vil opvarmningen formentlig gå ud over klodens tålegrænse. En så drastisk temperaturstigning i 2050 bliver en katastrofe for omkring 400 millioner mennesker, som kastes ud i tørke og hungersnød. For folk i polarområderne kan det betyde, at hele deres livsgrundlag forsvinder. Det er det britiske dagblad The Times, som torsdag gengiver et udkast til den kommende, store statusrapport fra FN’s Klimapanel. Statusrapporten er den fjerde af sin art og ventes udgivet i foråret 2007. Flere tusinde klimaforskere verden over bidrager til Klimapanelets rapporter, som har noget nær “bibelstatus” for FN’s officielle klimaforhandlinger. IPCC er hidtil veget tilbage fra at sætte præcise tal på opvarmningen og skriver forsigtigt i sin tredje rapport fra 2001, at temperaturen i løbet af dette århundrede ventes at stige med mellem 1,4 og 5,8 grader. EU har vedtaget et politisk mål om at forsøge at nedskære CO2-udledningen, så den globale opvarmning kan begrænses til maksimalt to grader celsius. Håbet er, at en moderat hedetur ikke bringer klodens skrøbelige klima helt ud af balance. Men der findes også klimaforskere, som mener, at selv en stigning på to grader vil sætte gang i en ukontrollabel afsmeltning af de kilometertykke iskapper i Grønland og på Antarktis (Sydpolen). Sker det, vil vandstanden i verdenshavene stige med op mod 80-90 meter og oversvømme enorme lavtliggende landområder. Allerede nu er danske videnskabsfolk stærkt bekymrede over, hvor hurtigt den grønlandske indlandsis smelter. IPCC skriver, at en fordobling af CO2-mængden i atmosfæren vil medføre en temperaturstigning på 2 til 4,5 grader - med 3 grader som det mest sandsynlige. Panelet angiver ikke, hvornår denne fordobling er en realitet, men eksperter anslår ifølge The Times, at den indtræffer omkring 2050. Den britiske regerings chefrådgiver i klimaspørgsmål, Sir David King, mener, at det bedst opnåelige, menneskeheden kan håbe på, er at stabilisere luftens indhold af kulstof på dette niveau (550 milliontedele). Et tre grader varmere klima vil udsætte 400 millioner mennesker for truslen om sultedød på grund af tabt landbrugsjord og vandmangel, skrev David King sidste måned i en rapport. For det sydøstlige England vil termometret nå endnu højere op end de gennemsnitlige tre grader. Her ventes 4,5 grader varmere klima, som kan medføre 25 procent mere nedbør om vinteren og 60 mindre regn om sommeren. Mere ekstremt vejr lurer også i fremtiden, og det stigende hav vil øge risikoen for oversvømmelser i mange kystområder. Indholdet af IPCC’s udkast er kommet frem, fordi tidsskriftet Nature onsdag rapporterede, at USA’s regering har lagt det ud på en hjemmeside og bedt eksperter og interessegrupper kommentere det. Denne usædvanlige fremgangsmåde får forskere og græsrødder til at frygte, at Bush-regeringen, som kæmper mod klimaindgreb med næb og klør, forsøger at afdramatisere de vidtgående konklusioner på forhånd, inden Klimapanelets rapport præsenteres i februar 2007. The Times noterer, at IPCC’s ellers forsigtige sprogbrug er blevet afløst af langt større videnskabelig selvtillid. Panelet peger på nye afgørende holdepunkter for, at Jordens hedetur gennem de seneste 50 år skyldes menneskelig aktivitet og ikke naturlige variationer. Der er et tydeligt mønster: Varmere oceaner og opvarmning af atmosfærens nedre del, smeltende is ved polerne og koldere temperaturer oppe i stratosfæren i 15-50 kilometers højde. Tilsammen gør disse forhold det “højst usandsynligt (mindre end fem procent)”, at naturlige forandringer er årsagen. Catherine Pearce fra miljøorganisationen Friends of the Earth siger til The Times: - Konsekvenserne af en forøgelse på tre grader gør sagen endnu mere presserende. Vi har brug for, at EU håndhæver sit nuværende mål om to grader. /ritzau/