FN skal vurdere den danske lovgivning om racisme

Etik 3. september 2002 08:00

KØBENHAVN: De danske myndigheder afviser at undersøge, om Fremskridtspartiet har overtrådt straffelovens racismeparagraf. Både politiet og senest Statsadvokaten for Fyn har afvist en klage fra folketingsmedlem Kamal Qureshi (SF), som derfor har bedt FN tage stilling til, om dansk lovgivning lever op til den internationale konvention om afskaffelse af racediskrimination. - Det er absurd og tragisk, at jeg skal bede FN om at reagere på en sådan sag. Statsadvokaten burde for længst have sat en undersøgelse i gang, siger Kamal Qureshi. Den pakistanskfødte folketingspolitiker politianmeldte i oktober sidste år Fremskridtspartiet for racisme. Det skete, efter at flere partimedlemmer ifølge Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC), der fører sagen for Kamal Qureshi, kom med racistiske og diskriminerende ytringer fra talerstolen på Fremskridtspartiets landsmøde. Blandt andet sagde et medlem, at "jeg er glad for at være racist. Vi skal have et muhamedanerfrit Danmark" og "de sorte yngler som rotter". I modsætning til tidligere politianmeldelser ifølge racismeparagraffen anmeldte Kamal Qureshi hele partiet og ikke enkeltpersoner. Men både politiet i Thisted, Odense og Statsadvokaten for Fyn har afvist sagerne. Heller ikke et forsøg på at anmelde de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer er lykkedes. Klagerne er dels blevet afvist med den begrundelse, at dansk lovgivning på området ikke giver mulighed for at klage over et politisk parti, dels mener Statsadvokaten, at Kamal Qureshi ikke har nogen "væsentlig, individuel og retlig interesse i afgørelsen". - Det er mig ganske uforståeligt, at jeg som folketingsmedlem og med samme baggrund som de personer, der bliver lagt for had, ikke skulle have en interesse i denne sag. Hvem kan så være berettiget til at klage, spørger Kamal Qureshi. Han siger, at han har valgt at anmelde hele partiet, fordi et politisk parti i højere grad end enkeltpersoner kan gøre opmærksom på sine holdninger og derfor også har et særligt ansvar i forhold til racediskrimination. I Dokumentations- og rådgivningscenteret for racediskrimination er forundringen lige så stor. - Vi har nu udtømt mulighederne i dansk lovgivning. Det er i sig selv et problem, at man ikke kan anmelde en organisation. Som loven er formuleret, er det skærpende, hvis der er tale om organiseret propagandavirksomhed, og for os er der ingen tvivl om, at udtalelserne på landsmødet, annoncer og pressemeddelelser er et led i Fremskridtspartiets propaganda, siger Niels-Erik Hansen, der er bestyrelsesmedlem i DRC. Han mener, at Fremskridtspartiet driver en langt grovere propagandavirksomhed end de danske nazister. - Det, som nazisterne i Greve siger, er ikke nær så slemt som de holdninger, Fremskridtspartiet har lagt frem de seneste år. For tiden diskuteres mulighederne for at forbyde muslimske bevægelser som Hizb-ut-Tahrir, hvorimod myndighederne tilsyneladende ikke ønsker at gribe ind over for hverken nazister eller fremskridtsfolk, selv om de systematisk har overtrådt racismelovgivningen, siger Niels-Erik Hansen fra Dokumentations- og rådgivningscenteret. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...