EMNER

FN-stridig

AFGHANISTAN-ANGREB:Lars Nielsen mener 28.4., at danske soldater er lovligt i Afghanistan på grund af resolution 1386 fra FN’s Sikkerhedsråd. Et tvivlsomt ræsonnement. Angrebet på Afghanistan i oktober 2001 var nemlig FN-stridigt, fordi det var et brud på artikel 51 i FN’s Charter, som giver et land ret til selvforsvar, hvis det angribes af et andet land. Men Afghanistan angreb ikke USA, og talibanerne kunne heller ikke gøres ansvarlige for al-Qaedas påståede gerninger. FN’s Sikkerhedsråd vedtog således ingen resolution, der autoriserede USA til ”gengældelse”. Resolution 1386, som Nielsen refererer til, er fra december 2001 og ”legitimerer” den efterfølgende besættelse for at kunne involvere andre lande i USA’s krig. Men en ulovlig aggression kan aldrig føre til en lovlig besættelse. Det svarer til at bryde ind i et hus, dræbe manden i huset og så påstå, at man nu har ret til at være i huset.