EMNER

FOA-aftale med Hirtshals

HIRTSHALS:En aftale, der i fuldt omfang retter op på lønnen for de FOA-medlemmer i Hirtshals Kommune, der pr. 1. april mistede løn- og pensionskroner i forbindelse med indførelsen af de nye arbejdstidsregler, er forhandlet i hus. Det er FOA-afdelingen i Hjørring der har lavet aftalen med Girtshals Kommune. - Hirtshals Kommune har under forhandlingen været meget positive og vedkendt sig ansvaret overfor medarbejdernes lønforhold, hedder det fra FOA. De nye arbejdstidsregler har skabt vrede og usikkerhed over hele landet. De centrale overenskomstparter, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen på den ene side og FOA på den anden, enedes i sommerens løb om,at det er op til de enkelte FOA-afdelinger og kommuner og amter at lave lokale aftaler, der kan rette op på problemerne.