FOA anklaget for misbrug af oplysninger

Medarbejder fik hvervebrev på baggrund af person-oplysninger fra kommunen

BRØNDERSLEV:Kristelig Fagforening mener, at både FOA Brønderslev og Brønderslev Kommune bryder persondataloven. Fagforeningen mener, at FOA Brønderslev har forsøgt at hverve nye medlemmer ved hjælp af oplysninger fra kommunen. Kristelig Fagforening har rejst sagen, idet et medlem efter sin ansættelse i Brønderslev Kommune modtog et hvervebrev fra FOA. I brevet stod der blandt andet: "Afdelingen har modtaget besked fra Brønderslev Kommune om, at du arbejder indenfor FOA Brønderslev-afdelingens område, og vi kan se i vores medlemsarkiv, at du ikke er medlem hos os." Brevet er underskrevet af formand Merry Hansen. - Det brev er rimeligt afslørende, fastslår Børge Jensen, faglig sekretær i Kristelig Fagforening. Hos FOA Brønderslev har formand Merry Hansen ingen kommentar. Brønderslev-afdelingen har videresendt problemstillingen til hovedforbundets jurister og afventer nu ekspertråd fra hovedstaden. Børge Jensen håber, at FOA Brønderslev vil give en indrømmelse i sagen. - Vi er interesseret i at beskytte vores medlemmer. Hvis FOA Brønderslev vil love, at man ikke længere vil misbruge oplysningerne, gør vi ikke mere ved den sag. - Jeg tror bestemt ikke, at Brønderslev Kommune eller andre kommuner har noget ønske om, at FOA skal misbruge de oplysninger, kommunen giver dem. Spørgsmålet er så, om kommunerne kan sikre sig, at misbrug ikke finder sted. Det ville være en god ting, hvis Brønderslev Kommune kan få en forsikring fra FOA om, at oplysningerne ikke bliver misbrugt, tilføjer Børge Jensen. Navn og adresse Brønderslev Kommune videregiver navn, adresse og fødselsdato på nyansatte til fagforeningen. Formålet med den praksis er, at fagforeningen kan sikre sig, at kommunen overholder gældende overenskomster. - Det er helt fint, at FOA får oplysninger for at tjekke om overenskomsten med kommunen og KL er overholdt. Det kan vi bestemt ikke bebrejde nogen. Men de oplysninger må ikke misbruges. Og det er sket, konkluderer Børge Jensen. I aftalen om ny løn står der, at kommunen skal forhandle løn med den forhandlingsberettigede organisation - altså den organisation, der har skrevet under på overenskomsten sammen med Kommunernes Landsforening. Men advokat Birger Høst fra Kristelig Fagforening mener ikke, at eksempelvis en medarbejders navn og adresse er nødvendig for at sikre, at overenskomster overholdes: - Vi finder, at det er en unødig ophobning af personoplysninger. Hos Brønderslev Kommune siger personalechef Inge Marie Nielsen, at hensynet til Ny Løn-aftalerne vejer tungest. De forhandlingsberettigede organisationer skal bruge personoplysningerne, så de kan varetage deres forhandlingsret. - Det må vi så have undersøgt, om vi har ret i. Når vi ansætter en ny medarbejder skal vi aftale med den forhandlingsberettigede organisation, hvad vedkommende skal have i løn. Her er den faglige organisation nødt til at få en identifikation af vedkommende. De sidste fire cifre i cpr.-nummeret får organisationerne dog ikke fra Brønderslev Kommune. - Sagen har principiel betydning for både Kristelig Fagforening og for kommunernes håndtering af sagerne. Skal vi ændre vores fremgangsnmåde, gør vi det. Og så er der nok mange kommuner, der skal have en anden sagsgang, tilføjer hun. - Hvis det vi gør er på kant med loven, skal vi selvfølgelig skynde os at lave det om. Brønderslev Kommune har bedt Kommunernes Landsforening vurdere problematikken.