Overenskomster

FOA-brøler drøftes

} På dagens møde i økonomiudvalget skal det drøftes, om kommunen vil finansiere en lønnedgang, som især hjemmeplejens aftenvagter udsættes for. Lønnedgangen skyldes, at FOA har lavet en regnefejl, og måske suppleres der op fra Ny Løn-puljen. Det henstilles, at der findes en løsning, jf. aftale mellem KL og FOA.