EMNER

FOA er glade og sygeplejersker tvivlende

Evaluering af sygeplejen i Brovst Kommune viser tilfredshed

Jytte Wester stiller sig kritisk over for rapporten fra Brovst Kommune.

Jytte Wester stiller sig kritisk over for rapporten fra Brovst Kommune.

JAMMERBUGT:En ny rapport fra Brovst Kommune har fået de helt store smil frem hos sektorformand hos FOA Aalborg, Jensen. Rapporten er en evaluering af sygeplejestrukturen foretaget af Brovst Kommune, og den viser overordnet, at borgere og personale er tilfredse med den såkaldte Brovst-model, der blev indført i 2004. Med rapportens konklusioner i hånden mener Jan Jensen, der er basis for, at Brovst-modellen bliver gældende i hele den nye Jammerbugt Kommune. - Øvelsen i Brovst Kommune viser, at social- og sundhedsassistenter er i stand til at tage større ansvar og viser, at opgaveglidning er en god løsning for borgerne i Brovst, siger Jan Jensen. Brovst-modellen er kendetegnet ved at social- og sundhedsassistenter har overtaget opgaver, som tidligere blev udført af sygeplejersker, faktisk bliver 77 procent af alle sygeplejeopgaver udført af social- og sundhedsassistenter. Derfor mener Jan Jensen, at modellen dels kan være medvirkende til at afhjælpe manglen på sygeplejersker, men den er også med til at give hans medlemmer et mere spændende arbejde. - Det her viser os, at der er opgaver, som sygeplejersker hidtil har varetaget, som andre kan løse, siger Jan Jensen, der ikke har oplevet, at hans medlemmer har følt sig utrygge og usikre som følge af et større ansvar. Sygeplejeråd tvivler Formanden for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland, Jytte Wester har også læst den 12 sider lange rapport, som hun imidlertid stiller spørgsmålstegn ved. - Det er ikke en evaluering, det er en beskrivelse af, hvor tilfredse de er med det, de har gjort. Det er en selvevaluering, som er svær at bruge. Hvad har de spurgt borgerne om? Og hvad med samarbejdsparterne, de praktiserende læger og så fremdeles? Jeg synes, det er en rapport med mange forbehold, siger Jytte Wester. Hun har bemærket, at rapporten viser, at borgernes tilfredshed er steget i takt med den nye struktur, men også det faktum skal tages med forbehold, mener hun. - Hvad er det, borgerne evaluerer udfra? Er det, at de er søde og rare, dem der kommer? At de er tilfredse med Grete eller Karen. De ved ikke, hvad de ellers kunne have fået. De ved ikke, om det faglige niveau er i orden, siger Jytte Wester, der ikke ser Brovst-modellen som løsningen på den generelle mangel på sygeplejersker. - Der er ikke et overvældende overskud af sygeplejersker, og derfor skal vi bruge hinanden, men jeg mener, at det er for skrabet en model i Brovst Kommune. Med den model mener jeg ikke, man giver borgerne den bedst mulige service, siger Jytte Vester.