Overenskomster

FOA-formand trækker sig

Lene Hansen går efter kritik

KØBENHAVN:Formanden for FOA's (Forbundet af Offentligt Ansatte) Social- og Sundhedssektor, Lene B. Hansen, trak sig i går fra sin post med øjeblikkelig virkning. Beslutningen kommer, efter at Lene B. Hansen i sidste uge fik et mistillidsvotum af sine medlemmer. Mistillidsvotummet kom, efter at en del af de social- og sundhedsansatte på både sygehuse og i ældreplejen har oplevet en direkte lønnedgang på op mod et par tusinde kroner som følge af deres nye overenskomst. Den nye overenskomst betyder, at en række medlemmer med aften- og nattevagter reelt går ned i løn på grund af en ny aftale for netop de sene vagter i overenskomsten. Sagen har samtidig fået den konsekvens, at hele bestyrelsen i FOA's Social- og Sundhedssektor, på samme møde hvor mistillidsvotummet blev givet, valgte at stille deres mandat til rådighed. Desuden har FOA sat sig sammen med arbejdsgiverne i henholdsvis KL, Amtsrådsforeningen og Hovedstadens Sygehusfællesskab for at finde en løsning på problemet "i videst muligt omfang", som det blev udtrykt af FOA i denne uge. Nyvalg af både formand og sektorbestyrelse finder sted i forbindelse med sektorens årsmøde den 24. september i år. Frem til da vil sektornæstformanden fungere som formand. /ritzau/