FOA går solo i feriepenge-sag

ÅRHUS:Med risiko for senere at blive sagsøgt af utilfredse medlemmer har ledelsen af fagforbundet FOA på eget initiativ udbetalt omkring 50 millioner kroner til efterlønsmodtagere, der føler sig snydt for feriepenge. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten. FOA er dermed gået enegang i et indviklet sagskompleks om et uopdaget lovhul hos Beskæftigelsesministeriet, som skønnes at have kostet efterlønsmodtagerne mindst 250 millioner kroner. Afgørelse om to-tre år Alle øvrige fagforbund har besluttet at vente med at åbne pengekassen, til domstolene har afgjort, om beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har ret i sin fortolkning af loven. Domstolsafgørelsen kommer sandsynligvis først om to-tre år. Får ministeriet ret, vil FOA’s ledelse uberettiget have lænset forbundets kasse for det store beløb. Taber ministeriet derimod sagen, vil staten refundere FOA og de øvrige fagforeninger udbetalingerne til de snød efterlønsmodtagere. - Vi føler os moralsk forpligtet til at udbetale de mange penge til de ældre nu og ikke først, når retten har talt. I øvrigt er vi overbeviste om, at ministeren vil tabe sagen med fynd og klem. Der er jo tale om åbenlyse brølere i både Arbejdsdirektoratet og i Beskæftigelsesministeriet, siger FOA’s informationschef Jens Jørgen Krogh. Sideløbende med udbetalingerne har FOA på vegne af de snød efterlønsmodtagere 6300 klagesager til Arbejdsdirektoratet. Sag mod eget ankenævn Den spegede efterlønssag blev i foråret 2005 afsløret af Jyllands-Posten. Ministeren skyndte sig herefter at lukke hullet, der havde gjort det muligt for efterlønsmodtagere at undgå modregning af feriepenge i deres efterlønninger fra deres sidste arbejdsår. Problemet var, at kun få kendte smuthulle, som hverken Beskæftigelsesdirektoratet eller a-kasserne informerede om. Sagen har siden tvunget ministeren til at anlægge sag mod sit eget ankenævn, Arbejdsmarkedets Ankenævn, fordi nævnet gav nogle ældre medhold i, at de straks skulle have deres penge. For at undgå, at kendelsen kunne koste statskassen over 250 millioner kroner, sagsøgte ministeren ankenævnet. Søgsmålet fik opsættende virkning og betyder, at efterlønsmodtagerne må vente med at få deres penge, til retten har talt./ritzau/