Lokalpolitik

FOA-medlemmer får deres penge

Aften- og nattevagter får de 225.000 kroner, som de var i fare for at gå glip af

DRONNINGLUND:Striden om, hvorvidt Dronninglund Kommune skulle gå ind og rette op på en aftale, der så ud til at skulle koste aften- og nattevagterne i den kommunale ældrepleje et beløb på tilsammen 225.000 kr., er endt i et forlig, der sikrer, at de nævnte FOA-medlemmer får de omtalte kroner. Det er sket, efter at byrådet for nylig havde sagen på dagsordenen med en fler-talsindstilling fra økonomiudvalget gående på, at der ikke fra kommunal side skulle gøres noget for at hjælpe de berørte aften- og nattevagter. En af dem, der havde indstillet dette, var borgmester Mikael Klitgaard (V), men han fik på det nævnte byrådsmøde et ja til forslaget om at pille sagen af dagsordenen, så der i stedet fra borgmesterkontoret kunne optages nye forhandlinger med FOA om en løsning. Den er nu fundet via et greb i den kommunale pulje til Ny Løn. - Jeg er glad for, at vores dygtige medarbejdere nu har fået, hvad de stod til at tabe, og jeg er også glad for, at det er lykkedes at finde en løsning inden for den eksisterende ramme, siger borgmester og Mikael Klitgaard (V). Sagen tog i sin tid sin start, da der mellem FOA og KL blev indgået en ny arbejdstidsaftale i 2002. Den viste sig sidenhen at have den uventede effekt, at aften- og nattevagterne fik et løn- og pensionstab, og efter at have forhandlet om problemet opforderede KL til sidst kommunerne til at få rettet op på den skæve aftale. Det skete også i andre kommuner, men i Dronninglund Kommune strandede forhandlingerne, da den kommunale områdeledelse smækkede kassen og velviljen i og fastslog, at der ikke i Ny Løn-puljen kunne findes penge til formålet. Det har det imidlertid nu vist sig, at der alligevel var, men Mikael Klitgaard fast-slår, at han forstår områdeledelsens handlemåde. - Det var aldrig meningen, at puljen til Ny Løn skulle bruges til at lukke huller i aftaler, men der var heldigvis nogle overskydende kroner, der gjorde, at vi kunne holde det inden for rammen. Vi var lidt heldige, siger han. Da områdeledelsen i sin tid sagde nej til at hjælpe, røg sagen til politisk behandling - med den tidligere omtalte indstilling til Dronninglund Byråd til følge - men fællestillidsrepræsentanten for FOA i Dronninglund, Jette Ramskov, har fortsat svært ved at forstå, hvorfor sagen overhovedet nåede at finde vej til det politiske system. - Jeg har lige fra starten sagt, at de her penge sagtens kunne findes inden for vores eget budget. Det er jo kun et lille beløb, at det i virkeligheden drejer sig om, siger hun - og fortsætter: - Derfor er det også fuld-stændig skørt, at det her blev til en politisk sag, for hvis man bare i områdeledelsen havde gidet bruge lidt tid på at finde en løsning, så kunne vi have klaret det her problem langt tidligere, end det nu er tilfældet. - Vi kunne i Dronninglund Kommune have været de første til at finde en løsning. Nu blev vi i stedet de sidste, tilføjer fællestillidsrepræ-sentanten, der er imponeret over sine kolleger i ældreplejen. - Jeg havde allerede fra starten på de her forhandlinger en fornemmelse af, at det ville gå, som det gjorde, men pigerne har virkelig holdt distancen hele vejen, og det er flot, siger hun.