Børnepasning

FOA passer på faglighed

Formanden for Pædagogisk Sektor under FOA Hjørring, Jane Sommergreen, opfordrede på generalforsamlingen sine kolleger til at benytte ytringsfriheden og gå til medierne.

Det skal de gøre, hvis fagligheden skrider i hverdagen - og lederen ikke griber ind. Sektoren dækker såvel dagplejere som pædagogmedhjælpere. På begge området har det sidste år været meget turbulent. - Dagplejerne har været hårdt ramt af nedgang i børnetallet og politikkernes beslutning om, at børnene skal tidligere i børnehave, sagde Jane Sommergreen. Samtidigt er dagplejernes arbejde blevet mere presset - og dermed mere nedslidende. Formanden beklagede en udvikling i Hjørring Kommune, som er opstået, fordi dagplejerne ved overenskomsten i 2008 fik et gæstevederlag, når der mangler et barn. - Det havde længe været et ønske, men der var ingen, der havde troet, at det blev til, at man kunne få op til tre gæstevederlag, sagde Jane Sommergreen. Forholdet har efter bestyrelsens mening betydet dårligere forhold for børnene. - Gæsteplacering handler i dag ikke mere primært om, hvor barnet har været før, men om, hvor der er en ledig plads i gruppen, som er udgiftsneutral for kommunen. Det betyder, at børnene har flere skiftende gæsteplejere, og det ser jeg som en stor forringelse i forhold til tidligere, hvor gæsteplaceringens udgangspunkt var barnets tarv, lød det fra sektorformanden.