FOA-strategi mislykkedes

Thisted Kommune fik medhold i retten om tolkningen af ligebehandlingslovens § 9

Retspleje 22. februar 2012 19:55

Kan en medarbejder have "pant" i sin barsel i op til ni år? Nej, mener retten i Thisted i en sag, som FOA Thisted-Morsø havde anlagt mod Thisted Kommune om fortolkningen af ligebehandlingslovens paragraf 9. Det kunne ifølge kommunens advokat, Lauge Fastrup, have ført til uoverskuelige økonomiske konsekvenser for arbejdsgivere i Danmark og EU, hvis FOA Thisted-Morsø havde fået medhold i retten i Thisted om afskedigelse af en kvindelig medarbejder. - FOA har forsøgt at sparke en dør ind, som Thisted Kommune ikke mener nogensinde har været åben, og det principielle i sagen har været, om en medarbejder kan have pant i sin barsel op til ni år, forklarer Lauge Fastrup. Hvis det er tilfældet, kan en ansat sikre sig mod afskedigelse i op til ni år, og det er den hårde beskyttelse, hvor arbejdsgiver har en tung bevisbyrde, hvis en medarbejder bliver afskediget. - I sådanne tilfælde er der tale om omvendt bevisbyrde, pointerer Lauge Fastrup og tilføjer, at sådan er reglerne ikke, og det har retten i Thisted slået fast. På den måde mener han, at sagen skaber præcedens, men han peger ligeledes på, at EF-domstolen tidligere har afsagt kendelser i lignende sager, som siger, at en medarbejder ikke kan tage pant i sin barsel. Lauge Fastrup udtrykker tilfredshed med afgørelsen. FOA Thisted-Morsø og FOAs hovedforbund har endnu ikke tage stilling til, om afgørelsen skal ankes til Vestre Landsret.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...