FOA vil tale alvor med socialudvalget

Fagforeningsformand undrer sig over, at nyt navn giver mindre behov for hjælp til de ældre

HJØRRING:Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, i Hjørring har netop bedt kommunens socialudvalg om et hastemøde. Man ønsker at drøfte de personaleændringer, der skal ske i forbindelse med en omlægning af boligforholdene for de ældre. Byrådet har besluttet at skabe flere serviceboliger, der ikke kræver så meget personale som plejehjemsboliger. I første omgang er det ansatte på plejehjemmet Fynsgade i distrikt Nord, der er frustrerede. På et MED-udvalgsmøde 10. februar kom det frem, at der skal afskediges personale svarende til 16 fuldtidsstillinger på Fynsgade. I går var de berørte social- og sundhedsassistenter inviteret til møde på FOA. - Det her kommer måske til at berøre 20-25 personer. Vi kan læse i avisen, at socialudvalget har lyttet til ældreråd og pårørende, men personalet er der ingen, der har hørt. Efter ældreplanen skulle der først ske en reduktion i antallet af ansatte i 2005, men nu er det åbenbart rykket et år frem, siger FOA’s formand, Ina Jensen. - Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan skære i personalet bare, fordi man kalder boligerne noget andet. Det er de samme gamle mennesker, der har brug for hjælp, mener Ina Jensen. Hun er af den opfattelse, at kommunen burde have lagt en plan for personalet, så de kunne blive opkvalificerede til nye opgaver. Ifølge ældreplanen skal der ansættes 12,6 ansatte igen i 2006: - Der bliver flere og flere opgave lagt over på kommunen. De ældre kommer tidligere og tidligere hjem fra sygehuset og man hjemtager flere psykisk handicappede. Man burde have lavet en slags rotationsprojekt, så personalet kunne tage ekstra uddannelse. Beboerne - og de ansatte - fra Fynsgade havde regnet med at skulle til Vellingshøj Centret, men nu flyttes de fleste til Poulstruplund.