Fodbold

Fodbold gør ingen forskel

AALBORG: Jydsk Boldspil-Unions nordjyske kreds vil fastholde de 13-18-årige fodboldspillere. Derfor har de brugt nogle måneder i 2002-2003 med emnet som særlig indsatsområde og samlet initiativer og analyser i et debatoplæg "Fodbold gør en forskel". I alt 215 besvarelser indgår i resultatet. Erfaringer fra en række besøg i det nordjyske viser, at klubberne for så vidt har de bedste hensigter, men også at klublederne ofte mangler kræfter og inspiration til nytænkning og nye ideer - samt beskedent kendskab til nutidens børne- og ungekultur. - Man kan lidt populært sige, at klubberne gør som de altid har gjort, siger Kim Glad Andersen, der er en af boldspilunionens nordjyske konsulenter. Det skuffer ikke konsulenten og hans foresatte, at initiativet oprindeligt blev skudt i gang for at afdække klubledernes erfaringer med arbejdet omkring de 13-18-årige fodboldspillere. Snarere resultatet af undersøgelsen, som ellers skulle have tilskyndet til at endnu flere frivillige vil prøve kræfter med ungdomspodbolden. Enkelte klubber har udarbejdet en struktur for ansættelse af trænere, men meget få klubber anvender dem. Hvilke sociale tiltag benytter klubberne sig af?, lød et af spørgsmålene i undersøgelsen. Fodboldrejser til ind- op undland, forældrekontakter, besøg i venskabsklubber og alkoholfrie diskoteker, Herefter lyder spørgsmålet: Tilbydes der alternative oplevelser? En enkelt klub tilbyder svømning sammen med fodboldtræningen og en anden - også et enkeltstående tilfælde blandt de 215 besvarelser - har anlagt kunststofbane til blandt andet volleyball og petanque. brula