Fodboldafdeling er utilfreds med budgettet

GISTRUP: Der var få fremmødte, da LKB-Gistrups fodboldafdeling forleden holdt det årlige medlemsmøde i klubhuset. Til gengæld var debatlysten meget stor, og der var mange vigtige punkter oppe at vende. Det gjaldt ikke mindst afdelingens fremtidige tilhørsforhold til klubben for der var blandt fodboldspillerne stor utilfredshed med det vedtagne budget. Der var også flere kommentarer til den rygepolitik, der er blevet drøftet intenst i det forløbne år. Fodboldafdelingen kan således ikke gå ind for et totalt rygeforbud i klubhuset, men kan acceptere, at der indrettes et rygerum. Inden diskussionen havde formanden Jørn Broe i sin beretning omtalt de mange flotte sportslige resultater sidste år hos såvel seniorerne som i ungdomsafdelingen og derforuden blev de store arrangementer omtalt. Budgetmæssigt præsterede fodboldafdelingen i 2005 et overskud på 19.000 kroner. Under valgene til bestyrelsen blev formanden Jørn Broe genvalgt mens Kenneth Vestergaard afløste Jan Nielsen som næstformand. Da Kenneth Vestergaard tidligere var seniorformand, blev Jan Jensen nyvalgt til den post, mens der var genvalg til ungdomsformanden Bent Niss samt koordinator Bent Sørensen. Herefter mangler der kun at blive valgt en ny old boys formand til afløsning for Anders Jørgensen og det forventes at ske, når klubbens største afdeling blandt seniorerne holder standerhejsning i marts. mølbæk