Fodboldbane er blevet for kort

Ny fodboldbane i Bælum må forlænges midt i anlægsarbejdet

Fodbold 11. september 2002 08:00

BÆLUM: Ifølge JBU's håndbog skal en fodboldbane være mindst 102 meter lang, hvis der skal spilles seniorkampe på den. Den nye fodboldbane i Bælum, som Skørping Kommune er godt i gang med at anlægge, er imidlertid kun 92 meter lang. Fejlen blev opdaget lidt tilfældigt af Skørping Kommune i sidste uge, og i går var teknisk udvalg hasteindkaldt til et ekstraordinært møde for at vurdere situationen. - Det er rigtig, rigtig træls. Ikke mindst fordi det nok betyder, at anlægsarbejdet må stoppes og først kan komme videre, når vi har skaffet de ekstra penge, mener formanden for teknisk udvalg, Henrik Christensen (S). Kommunens konsulentfirma, "Landskabskonsulenterne A/S", har foreløbig beregnet, at det vil koste 175.000 kr. ekstra at forlænge banen. Samtidig har konsulenterne meddelt, at ekstraudgiften er dem uvedkommende. - Det var ellers konsulentfirmaet, der i februar foreslog, at banen blev begrænset til længden på 92 meter for at få mere behagelige grader på den løbebane, der skal anlægges omkring fodboldbanen. Konsulenten fremførte, at banen så blot ikke kunne bruges til internationale kampe, fortæller Henrik Christensen, som ud over at være formand for teknisk udvalg også er medlem af bestyrelsen i Bælum-Solbjerg Idrætsforening. BSI's bestyrelse blev også spurgt i foråret, om den kunne acceptere den begrænsede banestørrelse, som ifølge konsulenten kun ville betyde, at man ikke kunne spille internationale kampe i Bælum. Det gik jo nok endda, mente de lokale foreningsfolk i marts. Men det gør det altså slet ikke. For også ved almindelige seriekampe i JBU's turnering skal banen være mindst 102 meter lang, er man nu blevet klar over. - Heldigvis har vi også undervejs i projektet kunnet spare på andre ting, for eksempel på vanding og dræn, så vi ligger knap 70.000 kr. under budgettet på knap 1,7 millioner kr. Vi har også en post til uforudsete udgifter, så vi kan nok klare det uden en tillægsbevilling, hvis vi kombinerer det med at tage 80.000 kr. fra budgettet til renovering af Bælum Torv, som ikke bliver til noget i år, siger Henrik Christensen, som i aftes også for en ordens skyld ville orientere gruppeformændene om den noget pinlige sag. De var nemlig alligevel samlede på rådhuset til de sædvanlige gruppemøder forud for det ordinære byrådsmøde i aften. Sagen om det nye idrætsanlæg i Bælum voldte allerede i den indledende fase mange problemer. Ikke mindst var der en større diskussion af, om det var rimeligt at anlægge en rundløbebane, eller om det var for ambitiøst og dyrt. Der var et Bælum-flertal på tværs af partier i børn, skole og kulturudvalget, som blev ved at presse på for at beholde løbebanen i projektet, mens den daværende formand for bsk-udvalget, Ole Frederiksen (V), og borgmester Børge Olsen (S) ville holde igen på udgifterne. De to mente sågar, at bsk-udvalgsmedlem Henrik Christensen var inhabil i sagen, fordi han også var medlem af BSI's bestyrelse, men det var der ikke et byrådsflertal, der kunne stemme for. Løbebanen overlevede projektfasen, men da licitationen overskred budgetbeløbet, måtte der justeres, og det gik altså blandt andet ud over boldbanelængden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...