Fodboldklub vil arbejde for at bevare gode forhold

Agter i løbet af foråret at indkalde naboklubberne til møde om økonomi, banefaciliteter mv.

AARS:Samtlige fodboldklubber i Vesthimmerland kan inden for de kommende måneder se frem til at modtage en indbydelse - med venlig hilsen fra Aars Idrætsklub. - Som en af den nye storkommunes største idrætsklubber vil vi i løbet af foråret tage initiativ til en snak med områdets øvrige fodboldklubber om forskellige emner af fælles interesse, bebuder Aars IK-formand Poul Damgaard. Mødet kan meget vel også komme til at handle om samarbejdsmuligheder på den sportslige front, men først og fremmest forestiller man sig i Aars IK, at fodboldsnakken på tværs af de nuværende kommunegrænser skal handle om emner som økonomi, bane- og klubhusfaciliteter. - Vi føler som udgangspunkt, at fritidslivet i Aars Kommune har nogle rigtig gode forhold, og dét serviceniveau ser vi naturligvis gerne videreført i den kommende Vesthimmerlands Kommune. - Derfor er vi også stærkt interessede i at mødes med vore naboklubber og høre lidt nærmere om, hvad det er for forhold, de arbejder under. Og alle klubber er i den forbindelse forbindelse lige velkomne. - Vi ønsker ikke på forhånd at udelukke nogen, understreger Aars IK-formanden. Aars ligger højst Ser man isoleret på, hvor meget de fire samarbejdskommuner i dag bruger på sport- og fritidsområdet, forstår man godt, at man i Aars IK med nogen spænding ser frem til den forestående kommunesammenlægning. At dømme efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Kommunale Nøgletal" for 2004 bruger Aars Kommune i øjeblikket 1.058 kroner pr. indbygger på sports- og fritidslivet. Herefter følger Aalestrup Kommune med et sports- og fritidsbudget på 1.040 kr. pr. indbygger. Løgstør Kommune "nøjedes" i 2004 med at afsætte 844 kr. pr. indbygger til sports- og fritidsområdet, og lavest prioritet har fritidslivet tilsyneladende i Farsø Kommune, hvor der i fjor "kun" blev afsat 743 kr. pr. indbygger til formålet. Nøgletallene fra Indenrigsministeriet er i øjeblikket den eneste, anvendelige målestok, hvis man vil sammenligne serviceniveauet i de fire nuværende, vesthimmerlandske kommuner, men de lokale idrætsklubber gør uden tvivl klogt i at tage tallene med et vist forbehold, påpeger Aars Kommunes skole- og kulturchef, Freddy Nederby. - Jeg har da også selv hæftet mig ved, at der tilsyneladende er ret stor forskel på, hvordan vi i Vesthimmerland prioriterer sports- og fritidslivet, men jeg ved på den anden side også, at fritidsområdet er en utroligt kompliceret affære med et utal af forskellige tilskudsnøgler. - Jeg mindes endnu, da jeg i 1996 tiltrådte i Aars, og fik til opgave at udrede, hvorfor kommunen på dét tidspunkt brugte så uforholdsmæssigt mange penge på folkeskoleområdet. Dengang viste det sig ret hurtigt, at der lå nogle helt specielle forhold bag, og dét kan også meget vel være tilfældet i den aktuelle situation. - Jeg er ikke sikker på, at forskellene er så store i virkeligheden, som nøgletallene fra Indenrigsministeriet giver det udseende af, siger Freddy Nederby. 40 arbejdsgrupper Skole- og kulturchefen er i øvrigt ikke meget for at udtale sig i konkrete vendinger om den forestående kommunesammenlægning. Han henviser i stedet til kommunaldirektør, Keld Jørgensen, som står i spidsen for den administrative styregruppe, der har fået til opgave at føre kommunalreformen ud i livet på lokalt plan. Keld Jørgensen bekræfter gerne, at der i øjeblikket er "utroligt mange serviceområder" i Vesthimmerland, der kræver en nærmere analyse, og sports- og fritidslivet er i den forbindelse kun en lille brik i det samlede billede. - Alt i alt er der lagt op til, at vi på tværs af de nuværende fire kommuner skal have sammensat op mod 40 forskellige arbejdsgrupper, som i løbet af 2005 får til opgave at gennemanalysere, hvordan vi hver især gør tingene i dag. - Herefter bliver det så i sidste instans op til politikerne at afgøre, hvor det fremtidige serviceniveau skal ligge, pointerer Keld Jørgensen. Han forstår på sin vis godt, at det lokale fritidsliv allerede nu begynder at røre på sig ved udsigten til den forestående kommunesammenlægning, men han benytter samtidig lejligheden til at mane en smule til besindighed. - På alle de kommunale områder, hvor det overhovedet er muligt, vil vil forsøge at nå frem til en afklaring allerede i indeværende år, men det er altså ikke bare noget, der er gjort i en håndevending. - Der er tusindvis af små og store detaljer, vi skal have gennemanalyseret i arbejdsgrupperne, inden vi kan sige noget nærmere om, hvor vi lander i Vesthimmerlands Kommune, erklærer Keld Jørgensen.