Fodboldtalent kan droppe timer for at deltage i træningen

Positivt svar fra ministerie til skole- og kulturrådmand

Mathias Wichmann Andersen kan efter alt at dømme alligevel få lov til at få fri.arkivfoto: jan pedersen

Mathias Wichmann Andersen kan efter alt at dømme alligevel få lov til at få fri.arkivfoto: jan pedersen

AALBORG:Der er måske positivt nyt på vej til 15 årige Mathias Wichmann Andersen, der for nylig tegnede kontrakt med AaB som yngste fodboldspiller nogensinde. Ifølge skole- og kulturrådmand Nils Bell (V) tyder et nyt svar fra Undervisningsministeriet i hvert fald på, at han ikke nødvendigvis behøver følge samtlige timer i folkeskolen. Et ungt talent var ellers havnet i lidt af en klemme, fordi Aalborg Kommunes skolevæsen hidtil har tolket reglerne sådan, at der ikke var hjemmel til at dispensere, selvom AaB har tilbudt ham ekstraundervisning til gengæld for de timer, han ikke kan deltage i på grund af træning. - Men nu har jeg altså skrevet til ministeren, og svaret er efter min opfattelse positivt, siger Nils Bell. - Ifølge paragraf 39 i folkeskoleloven, er det skolelederens pligt at påse, at alle kommer til undervisningen. Men han har også lov til at dispensere i særlige tilfælde, så længe det beror på en konkret vurdering af den pågældende elevs behov, afbrækket i forhold til øvrige undervisning og så videre, forklarer rådmanden. Som Nils Bell fortolker svaret betyder det, at kommunen ikke kan lave generelle regler på området. Men det er helt i orden, at Mathias får fri, hvis lederen på hans skole ellers vil tillade det. - Det giver os lidt af den fleksibilitet, jeg tidligere har efterlyst, mener Nils Bell. - Som rådmand kan jeg selvfølgelig ikke blande mig i den konkrete vurdering af, om det vil være fornuftigt. Men hvis skolelederen synes, burde der altså være en mulighed for at give Mathias fri, pointerer han.