Klarup

Fodboldvenner med succes

KLARUP:Formand Niels Rasmussen slog i sin beretning på generalforsamling hos RKG Fodboldvennerne fast, at året 2006 har været det bedste og mest succesrige for fodboldvennerne siden starten for over 10 år siden. Ikke alene havde foreningens cykelløb indbragt ca. 55.000 kr., en rekord for løbet, men også foreningens engagement på Aalborg Stadion som kontrollører ved AaB’s hjemmekampe havde tilført foreningen mange penge til anvendelse og gavn for ungdomsafdelingen i RKG-Klarups fodboldafdeling. Løbet finder i år sted torsdag 31. maj. Formanden takkede sponsorer, de frivillige hjælpere fra RKG, fodboldvennerne og byens borgere for støtte til afviklingen af cykelløbet. En tilsvarende tak lød til en pionerindsats af Børge Larsen og Steen Petri samt den trofaste flok, der møder op hver gang, der bliver kaldt til kamp på Aalborg Stadion. De mange penge har betydet, at fodboldvennerne i 2006 har støttet RKG ungdomsafdeling og andre aktiviteter i fodboldafdelingen med det største beløb nogensinde, nemlig hele 77.000 kr. Ved valg til bestyrelsen var der genvalg til formanden og til de to bestyrelsesmedlemmer Henning Rosenvinge og Børge Larsen, mens Preben Nielsen fortsætter som suppleant og Henning Buthler som revisor. BJ