Foder- og biogasfirma runder 100 mio. kr.

Råvareknaphed sammen med øget pelsdyrproduktion presser omsætningen i vejret

Direktør Jørgen Johansen haR opbygget en omfattende foderindustri, der udnytter alle biprodukter fra fiske- og kødindustri samt genanvender biprodukterne fra minkavlen til biogas og hygiejniseret organisk gødning. Foto: Henrik Louis

Direktør Jørgen Johansen haR opbygget en omfattende foderindustri, der udnytter alle biprodukter fra fiske- og kødindustri samt genanvender biprodukterne fra minkavlen til biogas og hygiejniseret organisk gødning. Foto: Henrik Louis

HVIMS:Den alsidige virksomhed Nordjysk Minkfoder A/S i Hvims syd for Ålbæk, runder i år forventet en rekordomsætning på langt over 100 mio. kr. mod 70 mio. kr. sidste år. - Det er den meget store stigning i efterspørgslen på verdensmarkedet på råvareproteiner samt en udvidelse på 40 pct. på minkfoderproduktionen, der er med til at presse priserne i vejret, oplyser direktør Jørgen Johansen, Nordjysk Minkfoder A/S. - Foderprisen til minkavlen er ikke kun steget de forventede 10 pct., men 15 pct. i forhold til sidste års produktion. Det svarer til 10 kr. ekstra på hvert produceret minkskind, tilføjer han. Prisstigningerne på foder kunne ifølge Jørgen Johansen være endnu større, hvis ikke det havde været for de mængder af fjerkræafskær fra konsumindustrien, der i øjeblikket er til rådighed sammen med de daglige leverancer fra fiskeindustrien i Skagen, Hirtshals og Hanstholm. Fryselagerne på Nordjysk Minkfoder bugner i øjeblikket af store beholdere med rene kyllingebagkroppe, der venter på at blive hakket med i foderet, når minkavlen eksploderer i sommermånederne. Foruden minkfoder til 100.000 nordjyske minktæver plus afkom producerer Nordjysk Minkfoder frosne foderblokke til petfoodindustrien i hele Europa og til fiskeopdræt i Korea og Kroatien. I selskabet Lumino desuden fiskeensilage til svin og baseret på en stigende import af afskær fra den norske lakseindustri. I selskabet Hvims Biogas, der udnytter minkfarmenes returgylle og de afpelsede og ensilerede minkkroppe samt andre produkter, eksempelvis for gammelt kød, der er uegnet til dyrefoder, produceres på årsbasis fire mio. Kwh. Foruden at forsyne egne virksomheder med energi, sælges overskuddet fra Hvims Biogas bl.a. til naboerne, Søværnets Haverikursus og Nordjysk Brand- og redningsskole, og til elektricitetsværkerne. Restproduktet fra biogasanlægget, den afgassede gylle sælges til gødning på landmændenes marker. Biogasanlægget blev indviet i 2000. Næste år forventer Jørgen Johansen, at der er skabt balance i anlægsinvesteringen på 17 mio.