Retspleje

Foderstof- firma frikendt i sag om døde køer

NØRRESUNDBY:Foderstoffirmaet Hedegaard A/S i Nørresundby slipper for at betale 100.000 kroner i erstatning til en landmand fra Viborg, der mente, at et parti korn fra firmaet var skyld i nogle køers død. Vestre Landsret har netop frifundet Hedegaard for ansvar. Landsretten finder det bevist, at kornet, som landmanden fik, var i orden, og at det nok snarere var landmandens foderanlæg, der var skyld i dødsfaldene. Landmanden fik leveret fire ton valset korn 8. august 1996, og kun to dage senere døde to køer. Dyrlægen fandt store mængder uvalset korn i maverne, og landmanden mente, at foderstoffirmaet havde leveret uvalset korn i stedet for valset korn. Landmandens foderanlæg er styret af en computer og indrettet således, at det er rumfylden og ikke vægten, der afgør fodermængden. Uvalset korn fylder mindre end valset korn, og derfor havde køerne fået mere end dobbelt så meget korn som beregnet. En så voldsom forøgelse af kornmængden kan forårsage sygdom og død. Men landsretten læner sig op ad nogle laboratorieprøver, der viser, at kornet var i orden, og at det var valset korrekt. To andre landmænd, der fik af samme parti, har ikke haft problemer, så foderstoffirmaet frifindes. Udover tabet på køer, misdannede kalve og formindsket mælkemængde skal landmanden nu betale sagens omkostninger med 24.000 kroner.