Lokalpolitik

Fodfejl bag ulovligt byggeri

Politikers hus i Tranum skal have stribe dispensationer efter kommunal fejl

Når en kommune giver en byggetilladelse, er det dens eget ansvar at sikre sig, at tilladelsen stemmer overens med lokalplanen. Det er ikke sket i tilfældet med politikeren Kim Bennikes byggeri på Solsortevej i Tranum, og derfor bruger teknik- og miljøforvaltningen og teknisk udvalg nu krudt på at finde ud af, hvordan man får det færdige byggeri til at stemme overens med lokalplanen. Planen blev endda lavet specielt til byggeriet på grunden, der er stykket fra den tidligere Tranum Kro. - Det er en sag, vi har arvet fra Brovst Kommune, og der har man altså ikke været opmærksom på lokalplanens ordlyd, da man gav byggetilladelsen. Så Kim Bennike kan ikke lastes for, at byggeriet juridisk er ulovligt, fastslår planchef Kell Agerbo fra Jammerbugt Kommune. - Han har fået en byggetilladelse i hånden til det hus, der står i dag, så nu må vi finde en løsning, alle kan godtage, tilføjer han. For det første er huset, som er syv meter højt, bygget på et jordniveau 147 cm over p-pladsen ved kroen, hvor der i lokalplanen står 90 cm. Det gør huset godt en halv meter højere i landskabet end planlagt. For det andet er der ikke som krævet syv meter til skel fra bebyggelsen, især ikke fra garagen. Den er bygget næsten i skel i grundens nordøsthjørne. Bygherren har nemlig regnet med en udkørsel fra sin grund til Solsortevej, men det er der ikke taget højde for i lokalplanen. - Men det fik jeg lovning på af sagsbehandleren i Brovst Kommune, gør han opmærksom på. Selve hovedhuset ligger fem meter fra vestskel, men da det er hans egen grund, anses det ikke for at være et problem. Jammerbugt Kommune tilbyder at plante et træbælte langs Solsortevej fra indkørslen til Tranum Kro til indkørslen til campingpladsen for at skærme for byggeriet. - Det gør vi, fordi kommunen ikke har en god sag. Alternativet til dispensationerne er måske nedrivning, og så kan vi forvente et stort erstatningskrav, som Kell Agerbo siger. Teknisk udvalg skal se på dispensationerne på fredag.