Trafikulykker

Fodgængerfelte bliver undersøgt

Alternative løsninger skal øge trygheden for ældre fodgængere

AALBORG:Der er godt nyt for ældre fodgængere i Aalborg. NORDJYSKE har tidligere fortalt, hvordan især ældre føler sig utrygge, når de skal krydse vejen på Banegårdspladsen og John F. Kennedys Plads, fordi de ikke kan nå over, mens der er grønt. Men selvom grøn-tid er noget nær det eneste der ikke kan lade sig gøre, så er teknisk udvalg meget villige til at se på alternative løsninger. Pensionisternes Samråd har ønsket at grøn tiden bliver længere. Men det er ikke bare sådan at forlænge den grønne mand, fordi der skal tages hensyn til den tætte trafik i området. Længere grøn tid vil nemlig øge risikoen for kødannelser, forklarer projektleder i teknisk forvaltning Niels Ulrich Clausen. - Længere grøn tid øger heller ikke sikkerheden, og derfor indstiller vi, at man ikke øger denne. Til gengæld er der andre konkrete ting, der kan gøres for at øge trygheden, siger han. Alternative muligheder Teknisk forvaltning har derfor udarbejdet et notat, der skitserer en række alternative muligheder til at øge trygheden for de ældre fodgængere som f.eks. en trykknapstyret forlængelse af grøntiden. Derudover vil forvaltningen analysere enkelte fodgængerovergange ved Banegårdspladsen og Kennedy Arkaden for at se, om der er mulighed for at tage et par sekunder ekstra til den grønne mand. Og endelig er notatet en åben invitation til Pensionisternes Samråd til i samarbejde med forvaltningen at finde en passende løsning. - Det er glædeligt, at der bliver gjort noget, og vi er da meget interesseret i at se nærmere på forholdene i samarbejde med teknisk forvaltning. Vi kommer med en ønskeseddel, og så vil vi gøre opmærksom på, at det ikke blot er ved Banegårdspladsen, at der er problemer, siger formand for Pensionisternes Samråd, Verner Jensen, der er åben overfor enhver løsning, der kan øge trygheden for de ældre. Arbejder på løsning Medlem af teknisk udvalg, Preben Pedersen (R), der tog sagen op i udvalget, er glad for, at der nu bliver arbejdet på, at finde en løsning. - Jeg er tilfreds med, at sagen bliver taget alvorligt nok til, at der bliver udarbejdet et sådant notat. Og jeg håber, at det er muligt at finde nogle modeller, der øger trygheden for de svage fodgængere. Jeg synes man skal gøre sit yderste for at lave mere grøntid, siger han.