EMNER

Fodlænke afsoning

Der er tale om et tilbud til alle med en fængselsstraf på maksimalt tre måneder. Afsoning foregår i hjemmet og giver dermed den dømte mulighed for at passe sit job eller sin uddannelse. Består af en elektronisk sender, en modtager og en central computer, der overvåges døgnet rundt. Den dømte får senderen fastgjort til anklen og skal bære denne under hele afsoningen i hjemmet. Hvis den dømte går uden for hjemmet, aktiveres alarmen. Det samme gælder, hvis senderen fjernes eller ødelægges. Fodlænkens signal kører over mobilnet og ikke GPS, og det er derfor ikke muligt at se, hvor afsonerne opholder sig, når de har udgang. Bortset fra den daglige udgang til arbejde eller uddannelse har afsonere som udgangspunkt også et par timers udgang om ugen til indkøb og lignende. På fridage har afsonere to timers "fri" udgang. Fodlænkeafsoning er billigere end afsoning i åbent fængsel.