EMNER

fodlænketeam Nordjylland

Teamet hører under Kriminalforsorgen og har base på Kong Hans Gade i samme bygning som Aalborg Arrest. Det udgøres af tre fængselsbetjente, fire socialrådgivere og en kontoruddannet. Alle otte stillinger er besat af kvinder. Deres arbejde består i at foretage egnethedsvurderinger, kontrolbesøg, kriminalpræventivt arbejde og overføre afsonere, der ikke overholder vilkår til arresthuse. Ordningen har kapacitet til at have 28 fodlænkeafsonere ad gangen. Lige nu afsoner 20 med fodlænke i hele Nordjylland.

Forsiden