Fodsår skal tages alvorligt

Fodsår skal tages alvorligt. Behandlingen i dag er alt for tilfældig og skal forbedres.

Næsten 22.000 diabetikere har fodsår, og behandles de ikke resolut af specialister, risikerer de amputation. Hvert eneste år koster alvorlige fodsår hos diabetikere næsten 800 millioner kroner, og alt for mange patienter ender med at få amputeret fod eller underben, fordi deres sår ikke kan behandles. Det er skræmmende, at så mange diabetikere bliver handicappede på grund af fodsår og amputationer, der skyldes dårlig organisering og for lidt viden, og det kan vi ikke være bekendt - indsatsen mod fodsår må og skal forbedres. Fodsår skyldes føleforstyrrelser i fødderne, fordi nerver og blodomløb kan svækkes af en dårligt reguleret diabetes, og de kan være svære at få til at hele. Hvis patienten ikke får den rette, intensive behandling, risikerer såret at blive så alvorligt, at en amputation af fod eller underben er eneste mulighed. Et fodsår kræver akut handling, men alt for mange diabetikere med fodsår behandles for sent og for lidt ifølge Diabetesforeningen. Derfor er det krystalklart, at så snart diabetikerens egen læge, hjemmesygeplejerske, hjemmehjælper eller fodterapeut bliver opmærksom på et fodsår, skal patienten henvises til en specialist, der kan give den fagligt set ypperste behandling. Omkring otte procent af alle diabetikere har fodsår, og hvert år opdages omkring 3000 nye patienter med diabetiske fodsår. I dag lever omkring 4000 danskere med en amputation på grund af deres fodsår. Sundhedsstyrelsens nye medicinske teknologivurderingsrapport anslår, at nye patienter, som i løbet af et år får et diabetisk fodsår, koster samfundet ca. 793 mio. kr. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor nu, at ekspertisen om fodsår samles på ét center i hver region, hvor alle de sundhedsfaglige kompetencer er til stede, Nationale kliniske retningslinjer skal udarbejdes, og indsatsen mod fodsår skal skrives ind i de forløbsprogrammer for diabetesbehandling, regionerne er i gang med at indføre, og patienterne skal henvises til specialistbehandling straks. Et center med specialister skal oprettes i hver region, og behandlingen af dem skal indberettes til et register, så kvaliteten kan overvåges. Overlæge, dr. med. Per Holstein fra Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Sygehus er en af landets fremmeste eksperter på området og slår fast, at fodsår ikke er en opgave for de praktiserende læger. Patienterne skal henvises til specialister straks, da de ved, hvad der skal gøres. Jeg kan kun opfordre regionspolitikerne til at tage udfordringen op og sætte gang i en bedre indsats med det samme. Det gavner både diabetikerne og deres livskvalitet, men også samfundet, f.eks. kunne man samle dette speciale på Frederikshavn Sygehus.