Pension

Fodslæbende politik

Netop som Danmarks Statistik har meddelt, at ledigheden i april for anden måned i træk udviser en chokstigning på over 10.000 personer har regeringen og Det Økonomiske Råd nye økonomiske prognoser.

Af både regeringens økonomiske redegørelse og DØR's forårsrapport fremgår det, at udsigterne for dansk økonomi i de kommende år er dystre med et stort fald i den økonomiske vækst i 2009 og med en tredobling af arbejdsløsheden fra 2008 til 2010 til omkring 140 til 150.000 personer. Hvis det ikke skal gå værre, er det dog forudsætningen, at regeringens vækstinitiativer formår at standse bremse faldet i det private og at de finanspolitiske lempelser i USA og andre lande formår at vende det internationale økonomiske nedsving. Men spørgsmålet er, hvor realistisk det er på kort sigt? For det første er den nuværende krise både en finans- og boligkrise og en realøkonomisk efterspørgsels- og investeringskrise. Dette vil givet forstærke og forlænge krisen Ikke mindst boligkriser er ofte langvarige med mellem 4 og 7 års varighed. For det andet er der risiko for, at de store tab og den voldsomme ledighed krisen har medført skabes mere end sædvanligt dybe og længerevarende negative forventninger i husholdninger og virksomheder og dermed også stærkere og længerevarende tilbageholdenhed med forbrug og investeringer. Endelig er for det tredje både virkningerne af de forskellige landes bank - og finanspolitiske hjælpepakker og af vækstinitiativerne i Danmark usikre og langsomme og nedsvinget kan også derfor sagtens på kort sigt blive alvorligere. Der er derfor klar risiko for et både længere og dybere økonomisk nedsving end regeringens og DØR "s hovedprognoser, hvilket af både DØR og finansministeriet også vedgås i såkaldte risikoscenarier. Der er dermed ikke mindst betydelig risiko for, at ledigheden vil fortsætte med at vokse helt frem til 2012 og ikke blot vil tredobles, men fire til fem dobles til mellem 200.000 og 250.000 personer. På baggrund af udsigter til en mangedobling af arbejdsløsheden må det konstateres, at begge rapporters anbefalinger vedr. den økonomiske nedtur ikke desto mindre er utroligt tamme. Regeringen fremlægger ikke nogen nye initiativer til at bekæmpe arbejdsløsheden. DØR anbefaler først tiltag til bekæmpelse af arbejdsløsheden i 2010 og 2011 i form af øgede offentlige investeringer for i alt 15 mia. kr. pr. år. Dette vil imidlertid kun nedbringe arbejdsløsheden med samlet 20.000 personer. Der tegner sig således billedet af en utrolig fodslæbende økonomisk politik. som i realiteten kun vil foretage sig symbolske tiltag over for ledighedsstigningen. Oppositionen (S) har fremlagt en vækstpakke, der gennem øgede offentlige investeringer for 34 mia. kr. i 2009 og 2010 skal skabe 42.000 flere arbejdspladser. Det må anerkendes, at det vil være en betydeligt mere effektiv måde at bruge de økonomiske midler end regeringens skattelettelser og udbetaling af SP – pension, som sigter på et øget privat forbrug. Problemet er jo, at i krisetider er forbrugerne mere tilbøjelige til at spare op. Men til gengæld er offentlige investeringer dyre som beskæftigelsespolitik. Arbejdsløsheden stiger allerede nu med 10.000 pr. måned og skal der for alvor sættes en stopper heri skal beskæftigelsen derfor også udvides gennem i øvrigt hårdt tiltrængte udvidelse af offentlig beskæftigelse indenfor ældrepleje, sundhed, folkeskole og daginstitutioner. Det er noget billigere end offentlige investeringer og for 40 til 45 mia. kr. samlet kan beskæftigelsen over 2 år øges med op til 75.000 gennem øgede offentlige investeringer og øget offentlig beskæftigelse. Det vil være et betydeligt større indhug i arbejdsløsheden end regeringens fodslæbende økonomiske politik og DØR "s symbolske beskæftigelsesforslag lægger op til.